25 kwietnia 2017

Ranking Audytorów 2017 r.

4AUDYT sp. z o.o. w gronie największych audytorów dorocznego rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.

Nasz spółka została wyróżniona 3. miejscem w kategorii najbardziej aktywnej firmy audytorskiej na rynku NewConnect w roku 2016 w Rankingu Spółek Giełdowych Gazety „Parkiet”.

Ponadto, 4AUDYT sp. z o.o. znalazła się na:

16. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich Dziennika „Rzeczpospolita”,

14. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich GPW.

17 listopada 2016

Aktualności z sieci TGS październik 2016 r.

Zwiększenie podatku od transakcji finansowych we Francji.

Francuscy posłowie zagłosowali za zmianą do projektu budżetu na 2017 rok, która podniesie podatek państwa od transakcji finansowych oraz rozszerzy zakres tego podatku.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/668/france-to-increase-financial-transactions-tax

26.10.2016 r.

 

 

Zmniejszenie podatku od osób prawnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Wietnamie.

Wietnam zamierza obciąć stawkę podatku dochodowego od osób prawnych o 3% w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), aby zwiększyć ich liczbę do jednego miliona w 2020 roku.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/667/vietnam-to-reduce-corporate-tax-on-smes

20.10.2016 r.

 

 

Duńska firma Kovsted & Skovgård łączy się z globalną siecią TGS.

Kovsted & Skovgård dołączyła do globalnej sieci TGS. Z biurami w Aarhus, Ebeltoft oraz Rønde, firma została założona w 1981 roku i od tego czasu wzrosła o fuzję oraz niedawne akwizycje zarówno w 2013 i 2016 roku. Z 12 partnerami i ponad 50 pracownikami, Kovsted & Skovgård oferuje pełny zakres audytu, usługi księgowe, usługi doradztwa podatkowego i biznesowego dla MŚP w wielu sektorach. Firma jest członkiem FSR – Duńskiego Instytutu Autoryzowanych przez Państwo Rewidentów.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/662/danish-firm-kovsted-skovgrd-joins-tgs-global-network

18.10.2016 r.

 

 

Rada Europejska podejmuje uchwały w sprawie przejrzystości podatkowej.

Rada Europejska przyjęła szereg wniosków dotyczących przejrzystości podatkowej, twierdząc, że istnieje potrzeba bardziej skutecznej współpracy między organami podatkowymi.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/666/european-council-adopts-resolutions-on-tax-transparency

14.10.2016 r.

 

 

FATCA – raport o stanie

Wiele osób wątpi, czy Akt Zgodności Zagranicznego Podatku Kont w Stanach Zjednoczonych – powszechnie określany przez jego skrót FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – był realną częścią ustawodawstwa po jego zatwierdzeniu przez Kongres sześć lat temu, ze względu na jego szeroką eksterytorialność. Jeszcze sześć lat później, a większość krajów świata zgłosiło się do FATCA w taki czy inny sposób. Ten szczególny atrybut dostarcza raport na temat FATCA, oraz spogląda na to, jak daleko rozprzestrzeniły się macki ustawodawstwa.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/665/fatca-a-status-report

10.10.2016 r.

 

 

2 listopada 2016

Konferencja poświęcona aktualnym zagadnieniom z rachunkowości i podatków

Jak co roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu zorganizowało w październiku konferencję poświęconą aktualnym zagadnieniom z rachunkowości i podatków pod hasłem „Rachunkowość i podatki spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych”.

Konferencja odbyła się 25 października br. w Centrum Edukacji SKwP w Poznaniu i wzięło w niej udział około 100 osób. Spotkanie poprowadził pan Piotr Hans, biegły rewident i Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Patronat nad konferencją objął Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz –  Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który inaugurował spotkanie odczytem „Firmy rodzinne i ich rachunkowość”. Prof. Gabrusewicz podkreślił złożoność procesu i konieczność poświęcenia znacznego czasu na przeprowadzenie udanej sukcesji firmy rodzinnej.

Dr Marek Wierzbiński, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przybliżył szerokiemu audytorium „Specyfikę rachunkowości spółek komandytowych”. W trakcie swojego wystąpienia dr Wierzbiński wyeksponował zalety tej formy prowadzenia działalności i zwrócił uwagę przede wszystkim na korzyść oddzielenia majątku przedsiębiorstwa od majątku osobistego i rodzinnego.

Praktyczne podejście dotyczące przejścia z uproszczonej ewidencji podatkowej na „pełną księgowość” oraz szczegółowy opis procesu przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową przedstawiła pani Grażyna Filipiak (biegły rewident, doradca podatkowy, Sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP).

Pierwszą część konferencji zakończył pan Wojciech Kaptur będący doradcą podatkowym i radcą prawnym w Kancelarii Prawnej PragmatIQ przybliżając słuchaczom problematykę świadczeń wspólników na rzecz spółek osobowych, w tym zaznaczając aktualne problemy podatkowe tego zagadnienia.

Po krótkiej przerwie drugą część konferencji rozpoczął pan Łukasz Motała (v-ce Prezes Zarządu 4AUDYT sp. z o.o., wykładowca SKwP), który zapoznał zgromadzonych z możliwymi do wykorzystania uproszczeniami w rachunkowości firm rodzinnych. Temat ten został zestawiony z rzeczywistymi problemami, z którymi borykają się małe firmy rodzinne, gdzie wskazano przede wszystkim na częste zmiany w prawie oraz czasochłonną sprawozdawczość statystyczną.

Pan Dariusz Bednarski (biegły rewident, doradca podatkowy oraz lider doradztwa dla firm rodzinnych Grant Thotnton Frąckowiak) zajął się tematyką sukcesji własności w różnych formach prawnych tj. przy prowadzonej działalności gospodarczej, w formie spółki osobowej lub kapitałowej.

Ministerstwo Rozwoju reprezentowała pani Katarzynka Skrzek z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, która przedstawiła zaawansowanie prac nad zmianą ustaw w zakresie sukcesji przedsiębiorstw osób wpisanych do CEIDG. W obecnym stanie prawnym po śmierci przedsiębiorcy nie ma możliwości kontynuacji działalności przez spadkobierców czy następców prawnych.

Na zakończenie konferencji pani Katarzyna Gierczak Grupińska, Prezes Fundacji Firm Rodzinnych oraz współwłaścicielka firmy rodzinnej, przybliżyła wyniki prac prowadzonej fundacji i podkreśliła wzrost znaczenia firm rodzinnych w Polskiej rzeczywistości gospodarczej. Jak wynika z przeprowadzonych w 2014 r. przez PARP i Fundację badań firmy rodzinne stanowią co najmniej 44% wszystkich firm w Polsce. Pani Katarzyna podkreśliła, że w takiej rzeczywistości gospodarczej istotne jest wsparcie firm rodzinnych i tworzenie przestrzeni do wzajemnej wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.

Miłym akcentem dla przybyłych gości i słuchaczy okazało się również losowanie nagród takich jak książki, programy komputerowe oraz laptopy ufundowanych przez sponsorów konferencji (w tym naszą Spółkę), które odbyło się na zamknięcie konferencji poświęconej tematyce firm rodzinnych.

14 października 2016

Konferencja zawodowa organizowana przez SKWP oddział Poznań

25 października 2016 r. o godzinie 15:00 w SKWP w Poznaniu odbędzie się konferencja zawodowa poświęcona tematyce rachunkowości i podatkom spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych.

Październikowa konferencja ma na celu omówienie i analizę podstawowych problemów z zakresu rachunkowego i podatkowego z którymi borykają się księgowi przy współpracy z z podmiotami gospodarczymi działającymi w formie spółek osobowych (m.in. spółek komandytowych), wybieranych najczęściej przez małych i średnich przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne, w tym również księgowych posiadających rodzinne biura rachunkowe, a także stosowane w optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Podczas Konferencji zostanie także przedstawiona rola księgowego jako potencjalnego inicjatora oraz zaufanego doradcy przedsiębiorców w procesach sukcesyjnych.

Więcej szczegółów znajduje się tutaj: http://www.skwp.poznan.pl/aktualnosci/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce-oddzial-terenowy-w-poznaniu-zaprasza-na-konferencje-zawodowa-99

1 października 2016

Aktualności z sieci TGS wrzesień 2016 r.

UE i stworzenie listy podmiotów unikających współpracy podatkowej.

Komisja Europejska potwierdziła plany sporządzenia pan-unijnego wykazu jurysdykcji podatkowych unikających współpracy.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/657/eu-to-create-list-of-non-cooperative-tax-jurisdictions

26.09.2016 r.

 

Holandia ogłasza plan podatkowy.

Rząd holenderski ogłosił, że ma zamiar podjąć działania w celu uproszczenia aspektów systemu podatkowego i administracji podatkowej.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/656/netherlands-announces-tax-plan

22.09.2016 r.

 

 

Zmiana reguły podatkowej ws. Non-Dom (tj. zakazu stałego zamieszkania) w UK może spowodować Exodus (tj. sytuację, w której wielu ludzi opuszcza dane miejsce w tym samym czasie).

Międzynarodowa firma prawnicza Pinsent Masons ostrzegła, że rząd Wielkiej Brytanii może stracić znaczne dochody podatkowe, jeżeli proponowane przez niego nowe zasady dla non-Doms (tj. mieszkańców Wielkiej Brytanii, których stałe miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza granicami Wielkiej Brytanii) skłonią zbyt wielu bogatych ludzi do opuszczenia kraju.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/655/uk-non-dom-tax-rule-change-could-prompt-exodus

15.09.2016 r.

 

 

Unia Europejska – Reforma VAT istotna dla naprawy 160 bln EUR luki podatkowej VAT.

Komisja Europejska oznajmiła nowe dane ujawniając, że luka podatku od wartości dodanej wynosząca w 2014 roku 160 bln EUR wskazuje na potrzebę, aby państwa członkowskie wsparły jej propozycję daleko idącej reformy reguł podatku VAT w UE.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/654/european-union-vat-reform-vital-to-fix-160bn-vat-gap

07.09.2016 r.

 

 

13-procentowy VAT potwierdzony dla Egiptu.

Egipscy prawodawcy zgodzili się na wprowadzenie systemu podatku od wartości dodanej z 13-procentową stawką zasadniczą od roku fiskalnego 2016/17.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/653/13-percent-vat-confirmed-for-egypt

02.09.2016 r.

 

1 września 2016

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10

Z dniem 29 sierpnia 2016 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Celem wydania Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10 (KSR 10) było wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania zgodnych z ustawą o rachunkowości zasad wyceniania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniach finansowych aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prawnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Dodatkowo może on mieć zastosowanie do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i strony prywatnej, polegająca na:

 • budowie nowego lub ulepszeniu istniejącego środka trwałego, w celu jego wykorzystania do świadczenia usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną,
 • przeniesieniu prawa do użytkowania istniejącego środka trwałego należącego do strony publicznej na stronę prywatną, w celu świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną.

 

KSR 10 obowiązuje po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.

 

Z pełną wersją KSR 10 można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d911ae5b-42ab-4d3d-9fdf-0e1e7836976a&groupId=764034

31 sierpnia 2016

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów

Z dniem 28 lipca 2016 r. weszło w życie stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

 

Wydane stanowisko ma na celu rozwiązanie praktycznych problemów każdego etapu inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury, od przygotowania inwentaryzacji poprzez jej przeprowadzenie, rozliczenie i archiwizację dokumentów.

 

Dotyczy ono inwentaryzacji metodą spisu z natury zarówno zapasów własnych, w tym tych, które nie są objęte bieżącą ewidencją księgową, ale są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu lub wytworzenia z jednoczesnym ujęciem w aktywach bilansu stanu tych zapasów ustalonego drogą wyceny spisu z natury, jak i zapasów obcych, pod warunkiem, że podlegają one składowaniu oraz są objęte bieżącą ewidencją księgową.

 

W stanowisku szczegółowo przedstawione zostały kwestie i zalecenia związane z wieloma aspektami inwentaryzacji w jednostkach, w tym w szczególności przedstawia ono:

 • zakres odpowiedzialności kierownika jednostki,
 • harmonogram i częstotliwość przeprowadzania spisu z natury,
 • dobre praktyki w zakresie przygotowania i organizacji spisu z natury,
 • zasady rozliczania i archiwizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią stanowiska, zwłaszcza podmioty przygotowujące się do organizacji spisu z natury zapasów.

 

Z całą treścią stanowiska można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5175930/Dz.Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+28+lipca+2016+r.+-+poz.+55+-

13 maja 2016

Konferencja TGS w Mediolanie

W dniach od 11 do 13 maja 2016 r. odbyła się coroczna konferencja grupy TGS Global.

Głownie omawiane tematy w Mediolanie to rozwój i przyszłość sieci TGS  – jej sytuacja umiejscowiona w ekonomicznej sytuacji Europy oraz perspektywy w najbliższym czasie na rozwój działalności.

Prócz tematów związanych z siecią TGS poruszono takie kwestie jak: analiza rankingów dotyczących sieci zrzeszających firmy audytorskie, w tym analiza pozycji TGS, liderów i tendencji na rynku; prezentacja nowych członków, w tym firm z Izraela i Libanu; podsumowanie prac komitetu audytu, komitetu podatkowego, komitetu marketingowego i komitetu doradztwa gospodarczego.

Dodatkowo odbyła się interesująca prezentacja na temat możliwości podatkowych i prowadzenia działalności we Włoszech.

Więcej informacji o naszej sieci TGS Global znajduje się tutaj: http://www.tgs-global.com/ .

29 kwietnia 2016

Finał Finansomanii 2016!

Tegoroczny Konkurs Wiedzy o Finansach został rozstrzygnięty!

W Wielkim Finale, każdy z Finalistów odpowiadał na trzy wylosowane pytania. Kapituła Konkursu, składająca się w większości z przedstawicieli Rady Finansów, a także świata nauki, oceniała wartość merytoryczną oraz sposób wypowiedzi.

W wyniku zmagań setek uczestników wyłoniony został Finansomaniak Roku!

Oto lista Zwycięzców oraz pozostałych Finalistów drugiej edycji Finansomanii:

 1. Adam Maćkowiak
 2. Kamila Kozak
 3. Natalia Trela

Pozostali Finaliści:
Adrian Świerblewski,
Daria Ślązak,
Marcin Trębacz,
Aleksander Nowakowski,
Kamila Blige,
Maria Krakowska,
Adrianna Trocha.

Wszystkim składamy ogromne gratulacje za podjęcie wyzwania.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Finansomaniakom oraz zapraszamy już za rok!

29 kwietnia 2016

Relacja z konferencji zawodowej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Terenowy w Kaliszu 27 kwietnia br. zorganizowało konferencję pod tytułem „Kreatywna Rachunkowość a wiarygodność sprawozdań finansowych”

Patronat nad konferencją objęli: Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz –  Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz  Prof. dr inż. Jan Chajda – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Prócz powyższych osób aktywny wkład w konferencję wnieśli: Kanclerz PWSZ w Kaliszu Pan Kazimierz Matusiak oraz Dziekan Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu doc. dr Jan Frąszczak, który był również jednym z prelegentów.

W Konferencji wzięło udział niecałe 150 osób, w tym zarówno członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ale także przedstawiciele Sądu, Urzędów Skarbowych, Kancelarii Adwokackich i Radców Prawnych, Doradcy Podatkowi, Biegli Rewidenci, jak również studenci PWSZ w Kaliszu oraz słuchacze kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Kaliszu.

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz inaugurował konferencję wykładem „Oblicza współczesnej rachunkowości kreatywnej”. Prof. Gabrusewicz dokonał podziału na kreatywność pozytywną – dotyczącą umiejętności najkorzystniejszego stosowania alternatywnych rozwiązań w rachunkowości oraz negatywną – oszukańczą, w której przekraczane są dozwolone regulacje i świadomie przedstawia się sytuację finansową firmy inną niż jest ona w rzeczywistości.

Pan Piotr Hans (Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) przedstawił audytorium dane statystyczne dotyczące fałszowania informacji finansowych podmiotów gospodarczych w Polsce i na świecie podając jednocześnie jak ogromne straty finansowe są ponoszone w wyniku dokonywanych fałszerstw.

Etyczną stroną kreatywnej rachunkowości zajęła się w swoim wystąpieniu Pani dr Anna Matuszewska (starszy wykładowca Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu). Zapoznała słuchaczy z najnowszymi wynikami prowadzonych przez siebie badań nad postrzeganiem etyki przez księgowych — członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski oraz przedstawicieli biur rachunkowych.

Przykłady nadużycia kreatywności, prosto z wokandy sądowej przytoczył Dziekan Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu, doc. dr Jan Frąszczak, który przez wiele lat był biegłym sądowym z zakresu finansów i rachunkowości.

Pani Marlena Borowiak (pracownik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu) zajęła się tematyką podatkową kreatywnej rachunkowości – podkreśliła znaczenie instytucji ścigających osoby dokonujące przestępstw podatkowych, a także rolę każdego obywatela w kształtowaniu właściwych postaw, np. poprzez pobieranie paragonów fiskalnych przy każdych transakcjach.   

Pan Łukasz Motała (v-ce Prezes Zarządu 4Audyt Sp. z o.o., członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce, wykładowca SKwP) zaprezentował wybrane aspekty kreatywnej rachunkowości w korporacjach akcentując jednocześnie, że jakość stanowionego prawa w znacznym stopniu determinuje jakość informacji finansowych podmiotów gospodarczych.

Oprócz wspomnianych wyżej wystąpień, odbył się panel dyskusyjny na temat odpowiedzialności za zwalczanie fałszowania sprawozdań finansowych.

Tematyka konferencji okazała się bardzo interesująca, o czym może świadczyć duża liczba uczestników i fakt, że sala była wypełniona do ostatniego wystąpienia. Ożywione dyskusje uczestników, zarówno podczas konferencji jak i również w przerwach spowodowały, że organizatorzy musieli znacznie przedłużyć czas trwania konferencji początkowo przewidziany do godziny 14.40.

Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Urbaniak biegły rewident, Prezes Zarządu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Celem konferencji było ukazanie zagadnień kreatywnej rachunkowości w wielu aspektach. Główna konkluzja sprowadzała się to tego, że Księgowi, mający na co dzień do czynienia z różnymi uwarunkowaniami, powinni dochować zasad etyki zawodowej, bo tylko wówczas dadzą gwarancję należytego wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

18 kwietnia 2016

4AUDYT sp. z o.o. w czołówce najlepszych firm audytorskich

4AUDYT sp. z o.o. ponownie znalazła się w gronie największych audytorów corocznego rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.

Nasza spółka niezmiennie znajduje się w pierwszej piętnastce największych audytorów w kraju.

W poszczególnych kategoriach 4Audyt uplasowało się, jak w roku ubiegłym na:

14. miejscu w klasyfikacji ogólnej największych firm audytorskich (oba rankingi),

12. miejscu w klasyfikacji firm badających podmioty na GPW (oba rankingi),

17. miejscu, biorąc pod uwagę przychody z czynności rewizji finansowej(ranking „Rzeczpospolitej”)

4. miejscu w kategorii firm badających podmioty na rynku NewConnect (ranking „Parkietu”).

15 kwietnia 2016

Konferencja zawodowa: „Kreatywność w rachunkowości a wiarygodność sprawozdań finansowych”

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Terenowy w Kaliszu organizują konferencję w dniu 27 kwietnia br. w auli im. Prof. Czesława Glinkowskiego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i udziału w konferencji. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: mail kalisz@skwp.pl , tel: (62)757-33 37, 608-340-348, pisemnie: SKwP OT Kalisz ul. Czaszkowska 1/E.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

 

9:30      Rejestracja uczestników konferencji

 

9:50      Przywitanie uczestników konferencji

 

10:00    Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biegły Rewident, Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

              „Oblicza współczesnej rachunkowości kreatywnej”

 

10:30    Piotr Hans – Biegły Rewident, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

              „Fałszowanie informacji finansowych w Polsce i na świecie”

 

11:00    Doc. dr Jan Frąszczak – Dziekan Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Biegły Sądowy z zakresu księgowości i finansów

              „Ewidencja zdarzeń gospodarczych jako zabezpieczanie interesów podmiotu gospodarczego- analiza przypadków”

 

11:30    Przerwa kawowa

 

11:50    Panel dyskusyjny

              „Kto odpowiada za zwalczanie fałszowania sprawozdań finansowych”

Panel poprowadzi Piotr Hans

 

12:50    Przerwa kawowa

 

13:10      Dr Anna Matuszewska – starszy wykładowca Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

                „Etyka wobec prób wywierania presji”

 

13:40      Bogdan Bartosik – Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego

                „Rachunkowość kreatywna a realizacja obowiązków podatkowych”

 

14:10      Łukasz Motała – v-ce Prezes Zarządu 4Audyt sp. z o.o.,

Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca SKwP

               „Lepiej zapobiegać niż leczyć- dlaczego jednak profilaktyka w rachunkowości nie zawsze jest skuteczna”

 

14:40      Zakończenie konferencji

 

Patronat nad konferencją objęli:

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia    Księgowych w Polsce

Prof. dr inż. Jan Chajda  – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

 

Organizatorzy konferencji :

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu Oddział Terenowy w Kaliszu

 

 • Wydział Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

Konferencja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku w auli im. Prof. Czesława Glinkowskiego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4

4 marca 2016

Kolejna Finansomania!

Kolejny rok z rzędu patronujemy konkursowi Finansomania, organizowanemu przez Radę Finansów Wydziału Ekonomii UEP.

Finansomania promuje najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas konkursu uczestnicy mają okazję sprawdzić się w pytaniach z zakresu finansów, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości. Dwie pierwsze rundy odbywają się na platformie Moodle (link poniżej), natomiast podczas ostatniej rundy – Wielkiego Finału, studenci odpowiadają przed Komisją Konkursową, złożoną z przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Rady Finansów przy Wydziale Ekonomii UEP.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu:

Link do kursu, na który należy się zapisać to http://moodle.ue.poznan.pl/course/view.php?id=5783

Link do strony internetowej konkursu to http://finansomania.ue.poznan.pl/
Link do fanpage konkursu, z którego można udostępniać aktualne informacje to https://www.facebook.com/konkursfinansomania/?fref=ts

Z pewnością będziemy na bieżąco informować o toczących się rozgrywkach pomiędzy Finansomaniakami.

1 lutego 2016

Osiągnięcia Polskiego Związku Kendo

Wspierając działalność Polskiego Związku Kendo mamy przyjemność zaprezentować ostatnie osiągnięcia polskich zawodników w tej dziedzinie.

W roku 2015 odbyło się 5 zgrupowań Kadry Narodowej Jodo. Ponadto w maju 2015 roku, w Zawierciu odbyły się 9 Otwarte Mistrzostwa Polski Jodo, po których ustalony został skład Ścisłej Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europu Jodo w Szwecji.

 

Z XIV Mistrzostw Europy Jodo – z Falkenberg w Szwecji wróciliśmy z medalami:

Turniej drużynowy – brązowy medal

Turniej indywidualny:

jeden złoty medal

dwa brązowe medale.

 

Serdecznie gratulujemy i o kolejnych osiągnięciach będziemy pisać niebawem.

4 stycznia 2016

Zmiany w rachunkowości od 2016 roku

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przynosi wiele uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej i rachunkowej, szczególnie dla małych firm.

23 lipca 2015 roku Sejm przyjął senackie poprawki w zakresie uproszczenia księgowości małych firm. Zmiany będą miały zastosowanie dla sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2016 roku. Do sprawozdań za 2015 rok zmiany obrotowy mają być stosowane dobrowolnie. Poniżej przybliżamy najważniejsze zagadnienia.

 1. Ułatwienie dla małych jednostek w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego, które ma składać się z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z ograniczonych swym zakresem informacji dodatkowych.. Nie jest konieczne zamieszczanie zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dodatkowo ustawa wprowadza definicję małych jednostek.
 2. Kolejne zmiany obejmą możliwość klasyfikacji umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisachpodatkowych, możliwość odstąpienia do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz możliwość niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, dla nowego katalogu jednostek, tj. jednostek samorządu terytorialnego oraz takich jednostek, które za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają dwóch z następujących trzech wielkości:

– 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego;

– 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;

– 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

 1. Ze stosowania przepisów o rachunkowości będą zwolnione małe organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Te jednostki dostają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji kosztów i przychodów zgodnej z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Uproszczenie to ma szacunkowo objąć nawet ponad 70% organizacji pozarządowych.
 2. Nowelizacja wprowadza także ujednolicenie przepisów w temacie terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro, które są wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 ust. 2ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.
11 grudnia 2015

Konferencja Going Global w Londynie

4 grudnia 2015 r. w Londynie odbyła się cykliczna konferencja zorganizowana przez UK Trade & Investment – brytyjski urząd centralny do spraw promocji eksportu i inwestycji. W ramach imprezy pod nazwą Going Global Live zachęca się do inwestowania na poszczególnych rynkach światowych. Reprezentując sieć TGS Global uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu.

Prelegentem ze strony 4AUDYT był Łukasz Motała – Wiceprezes spółki, który prezentował rynek polski pod kątem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych.

Celem wystąpienia było dostarczenie pragmatycznych i skondensowanych informacji dla potencjalnych inwestorów spoza Polski. W zakres prezentacji wchodziły między innymi krótkie przedstawienie danych makroekonomicznych oraz praktyczne porady typu: jaki jest w Polsce system podatkowy oraz jak można szybko założyć spółkę, bądź też podjąć inną działalność gospodarczą. Łukasz Motała zapoznał także potencjalnych kontrahentów z głównymi pułapkami, jakie mogą na nich czyhać  na początku prowadzenia biznesu w Polsce.

Wiceprezes 4AUDYT opowiedział między innymi o zlokalizowanych na terenie naszego kraju specjalnych strefach ekonomicznych wskazując na istotne gospodarczo różnice pomiędzy nimi oraz przyrównując je do podobnych regionów na świecie. Godne wspomnienia były również korzyści płynące ze współpracy potencjalnego inwestora zagranicznego z doradcami z dziedzin księgowości, audytu i podatków znającymi dany rynek krajowy.

 

Broszura prezentująca program konferencji:

https://issuu.com/prysmgroupltd/docs/goingglobal_sg015_de

strona konferencji Going Global Live:

http://www.goinggloballive.co.uk/

1 czerwca 2015

Finał Finansomanii!

Konkurs Wiedzy o Finansach rozstrzygnięty!

W ostatecznej rozgrywce – Wielkim Finale, każdy z Finalistów odpowiadał na trzy wylosowane pytania. Kapituła Konkursu, składająca się w większości z przedstawicieli Rady Finansów, a także świata nauki, oceniała wartość merytoryczną oraz sposób wypowiedzi. Zwieńczeniem wydarzenia była Gala Finałowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu, oraz odbył się wykład „Metody fizyki dla rynków finansowych”, poprowadzony przez dr Łukasza Machurę z Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W wyniku zmagań niemal 600 uczestników wyłoniony został Finansomaniak Roku! Oto lista Zwycięzców oraz pozostałych Finalistów (w kolejności alfabetycznej) pierwszej edycji Finansomanii:

1. Maciej Zając

2. Iwona Flaga

3. Mateusz Kozak

4. Natalia Błażejewska

5. Bartosz Charzyński

6. Dominika Hermann

7. Wojciech Kościelak

8. Łukasz Nitschke

9. Michał Pietrzak

10. Aleksandra Rabczun

Żaden z Finalistów nie opuścił Konkursu z pustymi rękoma – łączna suma nagród wyniosła ponad 20 000 zł!

Serdecznie gratulujemy wszystkim Finansomaniakom oraz zapraszamy już za rok!

15 maja 2015

Konferencja TGS we Frankfurcie

W dniach 11 i 12 maja 2015 r. odbyła się konferencja grupy TGS Global, w której aktywnie uczestniczyliśmy.

Przedmiotem dyskusji były kwestie dotyczące samej sieci TGS – jej aktualna sytuacja oraz plany i perspektywy jej przyszłego rozwoju.

Podjęto m.in. tematy marketingu i zasad współpracy, omówiono główne osiągnięcia sieci w kluczowych dziedzinach jej działalności, tj. w audycie, podatkach i consultingu.

Kolejną częścią konferencji była prezentacja członków nowo przyjętych do TGS, tj. firm doradczych z Austrii, Gruzji i Dubaju.

Kończącymi konferencję były podsumowania w mniejszych grupach, podczas których dyskutowano o tym, jaki jest stan i co można zrobić dla dalszej współpracy w zakresie audytu, podatków i consultingu.

Będziemy informować o kolejnych konferencjach w ramach naszej sieci TGS Global.

4 maja 2015

4AUDYT Partnerem Polskiego Związku Kendo

Nasza firma postanowiła wesprzeć działalność Polskiego Związku Kendo, a w szczególności Komisję Jodo, która została powołana właśnie w strukturach Polskiego Związku Kendo.

Jodo jest japońską odmianą szermierki obronnej z użyciem kija zwanego Jo. Ma ono długą tradycję i jest inspiracją do wielu współczesnych sztuk walki m.in.: jojutsu, kenjutsu, czy sojutsu, a także naginatajutsu.

Reprezentanci Polskiej Kadry Narodowej Jodo w Mistrzostwach Europy Jodo są od wielu lat wysoko kwalifikowani, nagradzani i odnoszą spektakularne sukcesy.

4Audyt, wspierając finansowo Polski Związek Kendo pragnie przyczynić się do spopularyzowania tej mało jeszcze znanej w Polsce, a naszym zdaniem wartej zauważenia dyscypliny.

Więcej informacji na stronie Polskiego Związku Kendo:

http://www.kendo.pl/

1 kwietnia 2015

4AUDYT sp. z o.o. w czołówce najlepszych firm audytorskich

Jak co roku dzienniki „Rzeczpospolita” i Gazeta Giełdy ”Parkiet” opublikowały rankingi największych firm w polskiej branży audytorskiej. 4Audyt niezmiennie znajduje się w pierwszej piętnastce największych audytorów w kraju i w pierwszej trójce najaktywniejszych podmiotów badających spółki notowane na NewConnect.

W poszczególnych kategoriach 4Audyt uplasowała się na:

14. miejscu w klasyfikacji ogólnej największych firm audytorskich (oba rankingi)

12. miejscu, czyli o pozycję wyżej niż w roku ubiegłym w klasyfikacji firm badających podmioty na GPW (oba rankingi),

17. miejscu, biorąc pod uwagę przychody z czynności rewizji finansowej (ranking „Rzeczpospolitej”),

2. miejscu w kategorii firm badających podmioty na rynku NewConnect, co oznacza awans o jedno miejsce w porównaniu z rokiem ubiegłym (ranking „Parkietu”).

 

16 marca 2015

Trwa Finansomania!

Zakończył się pierwszy etap Konkursu Finansomania organizowanego przez Radę Finansów Wydziału Ekonomii UEP. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem studentów. 4AUDYT wspiera przedsięwzięcie jako patron merytoryczny i jako fundator nagród dla najlepszych Finansomaniaków.

15 marca zakończył się pierwszy etap Fiansomanii, konkursu wiedzy finansowej kierowanego do studentów UEP. Do etapu wstępnego, który rozpoczął się 2 marca br. przystąpiło aż 561 uczestników. Takie duże zainteresowanie Konkursem ze strony studentów bardzo cieszy głównego organizatora wydarzenia- Radę Finansów Wydziału Ekonomii UEP. 4AUDYT wspiera Finansomanię jako patron merytoryczny i jako sponsor nagród: płatnych staży w działach audytu i podatków oraz bonów na książki i publikacje o tematyce finansowej.

Do kolejnego etapu zakwalifikuje się 30 uczestników, a w ścisłym finale weźmie udział 10 Finansomaniaków. Uroczysta gala finałowa konkursu odbędzie się 20 kwietnia br.

Wszystkim Finansomaniakom życzymy powodzenia!

3 marca 2015

Marcin Hauffa osobowością tworzącą rynek audytu w Polsce

Wiceprezes Zarządu 4AUDYT sp. z o. o. został wymieniony w czołówce osób tworzących rynek polskiego audytu w rankingu Gazety Finansowej „Who is Who”.

Ranking ukazał się 27 lutego 2015 roku w Gazecie Finansowej przy okazji raportu Rynek Audytu w Polsce 2014 – 2015. Raport ten zawiera podsumowanie działalności rynku audytu w 2014 roku, jak również prognozy na 2015 rok. Materiał został wzbogacony o Listę Who is Who, czyli zestawienie najważniejszych postaci tworzących rynek audytorski w Polsce – wśród których wyróżniono Marcina Hauffę.

1 marca 2015

Wspieramy Finansomanię!

4AUDYT ma przyjemność patronować konkursowi Finansomania. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Rada Finansów, jednostka opiniodawcza powołana przy Wydziale Ekonomii UEP, w skład której wchodzą przedstawiciele praktyki – w tym Wiceprezes Zarządu – Łukasz Motała. Konkurs rozpoczyna się 2 marca br.

Organizatorzy Finansomanii stawiają sobie za cel wypromowanie najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w obszarze wiedzy finansowej. Zaś potencjalni pracodawcy, dzięki Konkursowi, mają możliwość zatrudnienia najlepszych Finansomaniaków.

W organizację przedsięwzięcia, poza Radą Finansów, włączyły się studenckie koła naukowe reprezentujące Katedry Wydziału Ekonomii: SKN Bankowości (Katedra Bankowości), SKN Pecunia Moderna (Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej), SKN Premium (Katedra Ubezpieczeń), SKN TAX (Katedra Finansów Publicznych). Koordynatorem wydarzenia jest
dr Tomasz Gabrusewicz.

Konkurs składa się z trzech etapów, a pierwszy z nich rozpoczyna się już 2 marca br. Zakres tematyczny pytań konkursowych obejmuje dziedziny Finansów, Rachunkowości, Ubezpieczeń
i Bankowości. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu:

http://finansomania.ue.poznan.pl/

https://www.facebook.com/konkursfinansomania

4AUDYT nie po raz pierwszy angażuje się w inicjatywy naukowe Wydziału Ekonomii UEP. Od października zeszłego roku sprawujemy patronat merytoryczny nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Pecunia Moderna. Od grudnia zeszłego roku Łukasz Motała, Wiceprezes Zarządu 4AUDYT zasiada w Radzie Finansów WE.

1 lutego 2015

Łukasz Motała członkiem Rady Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wiceprezes Zarządu 4AUDYT sp. z o. o. objął członkostwo w Radzie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dołączając do grona ekspertów – przedstawicieli praktyki zasiadających w Radzie.

Głównym celem działalności Rady Finansów jest wsparcie Wydziału Ekonomii w podnoszeniu jakości merytorycznej przedmiotów finansowych wykładanych na wszystkich szczeblach studiów. Rada Finansów w szczególności kładzie nacisk na praktyczne elementy kształcenia, uwzględniające potrzeby rynku pracy.

Rada Finansów została powołana 7 listopada 2014 roku jako organ opiniodawczo – doradczy Dziekana Wydziału Ekonomii w ramach współpracy WE z praktykami dziedziny. Działalność Rady obejmuje m.in. opiniowanie zmian w programach nauczania przedmiotów finansowych prowadzonych na WE, opiniowanie programów praktyk i staży studenckich, patronat nad Konkursem Wiedzy o Finansach itp.

12 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne Rady Finansów – gościem specjalnym był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W trakcie inauguracji Dziekan Wydziału Ekonomii prof. Waldemar Czternasty wraz z Przewodniczącym Rady Finansów prof. Alfredem Jancem wręczyli nominacje członkowskie przedstawicielom praktyki –
w tym Łukaszowi Motale.

W skład Rady Finansów wchodzą przedstawiciele praktyki z instytucji finansowych, administracji publicznej, doradztwa finansowego oraz biznesu wraz z przedstawicielami Wydziału Ekonomii.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Rady Finansów oraz śledzenia bieżących inicjatyw.

30 października 2014

4AUDYT Patronem Merytorycznym Koła Naukowego Pecunia Moderna

4AUDYT sp. z o.o. objęła patronat merytoryczny nad kołem naukowym Pecunia Moderna, działającym przy Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Istotę działalności Koła stanowi stworzenie jego członkom możliwości pogłębiania wiedzy z zakresu: rachunkowości, polityki pieniężnej, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej oraz etyki we współczesnej rachunkowości.

Pecunia Moderna stawia sobie za cel propagowanie wśród studentów wiedzy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rachunkowości poprzez organizowanie warsztatów, zajęć wewnętrznych oraz konferencji z udziałem ekspertów, w tym z 4AUDYT sp. z o.o.

Opiekę nad kołem naukowym sprawuje dr Tomasz Gabrusewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością koła naukowego oraz śledzenia bieżących inicjatyw Pecunia Moderna.

23 października 2014

Konferencja „XX lat Ustawy o Rachunkowości. Stan obecny i kierunki zmian.”

Dnia 29 października 2014 r. w Centrum Edukacji SKwP przy ul. Ziębickiej 18 w Poznaniu odbędzie się konferencja „XX lat Ustawy o Rachunkowości. Stan obecny i kierunki zmian” organizowana przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Konferencja ma na celu ocenę użyteczności rozwiązań zawartych w Ustawie o Rachunkowości po 20-latach jej funkcjonowania. Wydarzenie ma również stanowić podstawę do dyskusji nad dalszymi kierunkami jej zmian.

Konferencji patronuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres sekretariat@skwp.poznan.pl do dnia 24 października 2014 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

17 września 2014

TGS Global “Wschodzącą Gwiazdą” roku 2014 wśród sieci firm rachunkowych

Nagrody przyznawane corocznie przez International Accounting Bulletin mają na celu wyróżnienie podmiotów biznesowych prezentujących innowacyjne podejście oraz odnoszących szczególne osiągnięcia w dziedzinie światowej rachunkowości.

Sieć TGS Global została doceniona za dynamiczny rozwój, obserwowalny na przestrzeni zaledwie dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Organizacja liczy w chwili obecnej 1 300 członków i posiada 48 oddziałów w 30 krajach, co świadczy o jej rosnącym potencjale. TGS Global wyróżniono również za wypracowanie wyraźnej, nowoczesnej tożsamości wspólnej marki oraz za globalny zasięg działań ukierunkowanych na udzielenie biznesowego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.

19 maja 2014

Warsztaty regionalne GPW _ 5 czerwiec 2014 r.

Dnia 5 czerwca 2014 r., w Ibb Andersia Hotel w Poznaniu, odbędą się warsztaty regionalne „Kierunek na giełdę. Pozyskanie kapitału na rozwój firm poprzez emisje akcji lub obligacji”, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

31 marca 2014

Ranking Audytorów 2014 r.

4AUDYT sp. z o.o. ponownie znalazła sie w gronie największych audytorów dorocznego rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.

Nasz spółka została wyróżniona 3. miejscem w kategorii najbardziej aktywnej firmy audytorskiej na rynku NewConnect w roku 2013 w Rankingu Spółek Giełdowych Gazety „Parkiet”.

Ponadto, 4AUDYT sp. z o.o. znalazła się na:

13. miejscu w Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych Gazety „Parkiet”

13. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich Dziennika „Rzeczpospolita”

12 listopada 2013

Realizacja projektu PARP KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy do skorzystania z usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców, współfinansowanej w 70% ze środków Unii Europejskiej.

4AUDYT sp. z o.o. świadczyć będzie usługę skierowaną do mikro- i małych przedsiębiorców w oparciu o umowę zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji finansami przedsiębiorstwa, dla mikro- i małych przedsiębiorców, realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałania 2.2.1.*

Usługi realizowane będą w okresie od 1 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami szczegółowymi na temat usługi.

Załączniki:

Zał. 1 _ Standard usługi

Zał. 2 _ Definicja mikro i makro przedsiębiorstwa

Zał. 3 _ Wytyczne dot. pomocy de minimis

Zał. 4 _ Oświadczenie o możliwości uzyskania pomocy de minimis

Zał. 5 _ Formularz pomocy de minimis

Zał. 6 _ Wzór umowy

Zał. 7 _ Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Zał. 8 _ Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

 

*Usługa skierowana jest do mikro- i małych przedsiębiorstw w rozumieniu Definicji zawartych w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku.

19 września 2013

4AUDYT Partnerem warsztatów GPW

W roku 2013 r. z inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przeprowadzone zostaną cztery spotkania w formie warsztatów, które koncentrować się będą na tematyce związanej z przygotowaniem do debiutu giełdowego. Przedsięwzięcie skierowane do przedsiębiorców, ma na celu promocję rynków akcji i obligacji jako sposobu pozyskania kapitału na rozwój spółek.

Pierwsze warsztaty pt. „Rynek giełdowy jako droga do rozwoju przedsiębiorstwa”odbędą się 19 września w Rzeszowie. Wśród prelegentów znajdą się eksperci 4AUDYT sp. z o.o., Patrona inicjatywy.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

27 lutego 2013

Ranking Audytorów 2013 r.

4AUDYT sp. z o.o. ponownie znalazła się w gronie największych audytorów rankingu publikowanego corocznie przez Gazetę Giełdy „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitą”.

Nasza spółka zajęła odpowiednio:

9.   miejsce pod względem liczby zbadanych podmiotów notowanych na GPW

10. miejsce pod względem ilości zbadanych podmiotów

19. miejsce w ogólnym rankingu największych firm audytorskich

11 lutego 2013

Konferencja BIZNES NABIERA DYNAMIKI, Jak kreować wzrost wartości przedsiębiorstwa? Katowice, 5 marzec 2013 r.

Dnia 5 marca 2013 r.w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbędzie się spotkanie poświęcone tematyce budowy wartości firmy oraz finansowaniem jej wzrostu. Podczas bezpłatnej konferencji eksperci zaprezentują matody oraz narzędzia, których wykorzystanie może mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw. Podczas konferencji będzie można skorzystać z porad specjalistów/praktyków w dziedzinie corporate finance, finansów podatków oraz prawa.
Spotkanie dedykowane jest dla Kadry Zarządzającej średnich przedsiębiorstw oraz dla wszystkich osób zainteresowanych innowacyjnymi strategiami rozwoju, optymalizacja kosztów i skutecznym pozyskiwaniem finansowania inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem wydarzenia na stroniewww.biznesnabieradynamiki.pl

Termin zgłoszeń upływa 26 lutego br.

1 listopada 2012

4AUDYT SP. z o. o przystąpiła do TCS Global

Dążąc do nieustannego rozwoju oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, wraz z początkiem listopada 2012 r. 4AUDYT SP. z o. o przystąpiła do międzynarodowej sieci niezależnych firm audytorskich i prawniczych TCS Global.

TCS Global koncentruje się na dostarczaniu wyspecjalizowanych rozwiązań z zakresu księgowości, podatków, audytu, prawa oraz doradztwa biznesowego. Stale poszerzając zakres swej działalności posiada oddziały na terenie kilkunastu państw globu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.tcs-global.net/

15 października 2012

Konferencja podsumowująca projekt Capital Express

23 października 2012 r, w Chorzowie, odbędzie się konferencja: „Droga spółki na rynek kapitałowy”, podsumowująca doświadczenia z projektu „Capital Express – nowa proinnowacyjna usługa dla firm z potencjałem”. W trakcie realizowanego przez dwa lata przedsięwzięcia przeprowadzono cztery edycje konkursu „Firma z potencjałem”, którego Partnerem Merytorycznym była 4AUDYT Sp. z o.o.

Konferencja organizowana przez Biuro Projektu Capital Express – Agencję Rozwoju Lokalnego w Jaworznie we współpracy z Quest Investment Sp. z o.o. oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych stanowi okazję do spotkania przedsiębiorców poszukujących kapitału na rozwój biznesu z ekspertami – doradcami i praktykami działającymi na rynku kapitałowym,a także przedstawicielami środowiska inwestorów.

W trakcie spotkania, Katarzyna Fabiś, Dyrektor ds. audytu 4AUDYT Sp. z o.o. dostarczy odpowiedzi na pytania jak pozyskać inwestora i uniknąć problemów księgowych i podatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia:

Program Konferencji „Droga spółki na rynek kapitałowy”

14 września 2012

4AUDYT sp. z o.o. Złotym Partnerem Przewodnika na 5-lecie NewConnect

30 sierpnia br. minęło 5 lat od powstania NewConnect. Od czasu rozpoczęcia swej działalności na alternatywnym rynku akcji GPW zadebiutowało 413 spółek, w tym 406 z Polski oraz siedem zagranicznych.

Z okazji 5-lecia istnienia rynku NewConnect przygotowany został Przewodnik podsumowujący dotychczasową jego historię.

Zapraszamy do bezpłatnego pobrania publikacji, której 4AUDYT sp. z o.o. jest Partnere pod adresem: www.newconnect.info/przewodnik

oraz do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez Prezesa 4AUDYT sp. zo.o. – Adamem Tobołą: www.newconnect/wywiad.

5 września 2012

4AUDYT sp. z o.o. Partnerem Merytorycznym wrześniowych Salonów Inwestycyjnych IPO

4AUDYT sp. z o.o. wystąpi w roli Partnera Merytorycznego najbliższych Salonów Inwestycyjnych IPO, które odbędą się 20 września br. w Sali NewConnect GPW w Warszawie. Wykład inaugurujący spotkanie pt.: „Debiut na Newconnect – jak uniknąć problemów księgowych i podatkowych” poprowadzi Łukasz Motała, Wiceprezes 4AUDYT sp. z o.o.

Celem Salonów Inwestycyjnych jest prezentacja wyselekcjonowanych spółek i projektów poszukujących finansowania dalszego rozwoju. Wydarzenie adresowane jest tak do inwestorów indywidualnych, Aniołów Biznesu, jak i spółekszukających atrakcyjnych możliwości dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą:  www.salony.ipo.pl

27 lutego 2012

Ranking Audytorów 2012 r.

4AUDYT Sp. z o.o. po raz kolejny znalazła się w gronie największych audytorów wedle rankingu opublikowanego przez Gazetę Giełdy „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitą”. Nasza spółka została wyróżniona jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów, który prócz pozyskiwania klientów z głównego rynku aktywnie działa na rynku New Connect.

4AUDYT Sp. z o.o. zajęła odpowiednio:
7. miejsce pod względem liczby zbadanych spółek notowanych na GPW
10. miejsce pod względem ilości zbadanych podmiotów
18. miejsce w ogólnym rankingu firm audytorskich

W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to awans o 4 miejsca w ogólnej klasyfikacji firm audytorskich, wzrost o 4 pozycje pod względem liczby zbadanych podmiotów oraz aż o 6 miejsc w rankingu dotyczącym ilości zbadanych spółek notowanych  na GPW.

27 lutego 2012

AUDYT Partnerem Merytorycznym Kongresu Zarządów Spółek

W dniu 18 stycznia br., w Warszawie, odbył się Kongres Zarządów Spółek „Strategie budowania wartości firmy 2012”, którego Partnerem Merytorycznym była Spółka 4AUDYT.

Konferencja miała na celu znalezienie odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości związanych ze strategicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się kwestie dotyczące optymalizacji działalności spółek, a tym samym podnoszenia ich wartości.

Kongres zgromadził specjalistów z zakresu prawa, podatków, consultingu, factoringu, HR i PR.
Eksperci z 4AUDYT Sp. z o.o , Łukasz Motała (Wiceprezes 4AUDYT Sp. zo.o.) oraz Paweł Przybysz (Wiceprezes Sp. zo.o.) przedstawili aspekty audytu finansowego oraz podatkowego jako narzędzi minimalizacji ryzyka w przedsiębiorstwie.

Relacja z Kongresu dostępna jest na stronie: www.ipo.pl

Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 38 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 46
10 lutego 2012

CAPITAL EXPRESS – IV edycja konkursu dla firm z potencjałem

Wraz z początkiem lutego br. rozpoczęła się IV, a zarazem ostatnia edycja konkursu CAPITAL EXPRESS dla firm z potencjałem, którego partnerem merytorycznym jest 4AUDYT Sp. z o.o.

Inicjatywa skierowana jest do dynamicznych przedsiębiorstw poszukujących kapitału do dalszego rozwoju. Na lauretów konkursu czeka nagroda jaką jest przygotowanie spółki do oferty publicznej lub prywatnej (m.in. opracowanie prospektu emisyjnego lub dokumentu informacyjnego oraz przygotowanie wyceny).

Usługa jest w 100% finansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie:

www.capitalexpress.pl