30 października 2014

4AUDYT Patronem Merytorycznym Koła Naukowego Pecunia Moderna

4AUDYT sp. z o.o. objęła patronat merytoryczny nad kołem naukowym Pecunia Moderna, działającym przy Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Istotę działalności Koła stanowi stworzenie jego członkom możliwości pogłębiania wiedzy z zakresu: rachunkowości, polityki pieniężnej, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej oraz etyki we współczesnej rachunkowości.

Pecunia Moderna stawia sobie za cel propagowanie wśród studentów wiedzy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rachunkowości poprzez organizowanie warsztatów, zajęć wewnętrznych oraz konferencji z udziałem ekspertów, w tym z 4AUDYT sp. z o.o.

Opiekę nad kołem naukowym sprawuje dr Tomasz Gabrusewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością koła naukowego oraz śledzenia bieżących inicjatyw Pecunia Moderna.

wróć