17 listopada 2016

Aktualności z sieci TGS październik 2016 r.

Zwiększenie podatku od transakcji finansowych we Francji.

Francuscy posłowie zagłosowali za zmianą do projektu budżetu na 2017 rok, która podniesie podatek państwa od transakcji finansowych oraz rozszerzy zakres tego podatku.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/668/france-to-increase-financial-transactions-tax

26.10.2016 r.

 

 

Zmniejszenie podatku od osób prawnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Wietnamie.

Wietnam zamierza obciąć stawkę podatku dochodowego od osób prawnych o 3% w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), aby zwiększyć ich liczbę do jednego miliona w 2020 roku.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/667/vietnam-to-reduce-corporate-tax-on-smes

20.10.2016 r.

 

 

Duńska firma Kovsted & Skovgård łączy się z globalną siecią TGS.

Kovsted & Skovgård dołączyła do globalnej sieci TGS. Z biurami w Aarhus, Ebeltoft oraz Rønde, firma została założona w 1981 roku i od tego czasu wzrosła o fuzję oraz niedawne akwizycje zarówno w 2013 i 2016 roku. Z 12 partnerami i ponad 50 pracownikami, Kovsted & Skovgård oferuje pełny zakres audytu, usługi księgowe, usługi doradztwa podatkowego i biznesowego dla MŚP w wielu sektorach. Firma jest członkiem FSR – Duńskiego Instytutu Autoryzowanych przez Państwo Rewidentów.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/662/danish-firm-kovsted-skovgrd-joins-tgs-global-network

18.10.2016 r.

 

 

Rada Europejska podejmuje uchwały w sprawie przejrzystości podatkowej.

Rada Europejska przyjęła szereg wniosków dotyczących przejrzystości podatkowej, twierdząc, że istnieje potrzeba bardziej skutecznej współpracy między organami podatkowymi.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/666/european-council-adopts-resolutions-on-tax-transparency

14.10.2016 r.

 

 

FATCA – raport o stanie

Wiele osób wątpi, czy Akt Zgodności Zagranicznego Podatku Kont w Stanach Zjednoczonych – powszechnie określany przez jego skrót FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – był realną częścią ustawodawstwa po jego zatwierdzeniu przez Kongres sześć lat temu, ze względu na jego szeroką eksterytorialność. Jeszcze sześć lat później, a większość krajów świata zgłosiło się do FATCA w taki czy inny sposób. Ten szczególny atrybut dostarcza raport na temat FATCA, oraz spogląda na to, jak daleko rozprzestrzeniły się macki ustawodawstwa.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/665/fatca-a-status-report

10.10.2016 r.

 

 

wróć