16 maja 2019

Forum Podatkowe Poznań 2019

W dniach 13 – 14 maja 2019 r. odbyło się wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu. Patronem Wspierającym to wydarzenie był m.in. Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Forum Podatkowe Poznań 2019 to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Poznań, jako stolica Wielkopolski, tradycyjnie kojarzącej się w całym kraju z gospodarnością i przedsiębiorczością, była naturalnym wyborem na miejsce organizacji spotkania.

Forum zostało podzielone na trzy równoległe bloki tematyczne: prawo, ekonomia i edukacja podatkowa. Jednoczesna realizacja trzech głównych wątków Forum, pozwoliła każdemu uczestnikowi wydarzenia dowolnie ukształtować swój plan uczestnictwa – tak, aby zapewnić sobie dostęp do możliwie największej liczby wystąpień, paneli dyskusyjnych, a także spotkań z ekspertami. Celem wydarzenia była dyskusja o kierunkach rozwoju podatków w rozmaitych obszarach. Uczestnikami Forum były osoby, które bezpośrednio uczestniczą w kształtowaniu systemu podatkowego w Polsce.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, poza objęciem patronatu nad wydarzeniem, miało ogromny wkład w merytoryczną część Forum. Drugiego dnia Forum Podatkowego Poznań 2019 odbył się panel przygotowany przez osoby związane z Wielkopolskim Oddziałem SKwP – blok tematyczny Edukacja, panel pt. „Edukacja zawodowa – perspektywy”.

Jednym z prelegentów wydarzenia był Pan Łukasz Motała – Ekonomista, Biegły rewident, wykładowca SKwP, Prezes Zarządu 4AUDYT sp. z o.o., który opowiedział o wyzwaniach w zakresie organizacji rachunkowości w związku ze zmianami prawa oraz postępującą cyfryzacją. Sesja zorganizowana przez Oddział Wielkopolski SKwP na Forum Podatkowym przyciągnęła pełną salę słuchaczy.

Pełna agenda oraz relacja z wydarzenia znajduje się na stronie internetowej:

https://forumpodatkowepoznan.pl/

2

1

11

wróć