18 września 2017

Komitet Standardów Rachunkowości – dyskusja nad zmianami ws. realizacji przepisów art. 4 ust. 1, 1a i 1b UoR

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie realizacji przepisów art. 4 ust. 1, 1a i 1b ustawy o rachunkowości, nakładających obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawienia obrazu jednostki Projekt do dyskusji publicznej.

 

Z pełną wersją projektu można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=5a592b81-cf7d-4c31-94d8-30e8dd96c6ae&groupId=764034

 

wróć