11 grudnia 2015

Konferencja Going Global w Londynie

4 grudnia 2015 r. w Londynie odbyła się cykliczna konferencja zorganizowana przez UK Trade & Investment – brytyjski urząd centralny do spraw promocji eksportu i inwestycji. W ramach imprezy pod nazwą Going Global Live zachęca się do inwestowania na poszczególnych rynkach światowych. Reprezentując sieć TGS Global uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu.

Prelegentem ze strony 4AUDYT był Łukasz Motała – Wiceprezes spółki, który prezentował rynek polski pod kątem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych.

Celem wystąpienia było dostarczenie pragmatycznych i skondensowanych informacji dla potencjalnych inwestorów spoza Polski. W zakres prezentacji wchodziły między innymi krótkie przedstawienie danych makroekonomicznych oraz praktyczne porady typu: jaki jest w Polsce system podatkowy oraz jak można szybko założyć spółkę, bądź też podjąć inną działalność gospodarczą. Łukasz Motała zapoznał także potencjalnych kontrahentów z głównymi pułapkami, jakie mogą na nich czyhać  na początku prowadzenia biznesu w Polsce.

Wiceprezes 4AUDYT opowiedział między innymi o zlokalizowanych na terenie naszego kraju specjalnych strefach ekonomicznych wskazując na istotne gospodarczo różnice pomiędzy nimi oraz przyrównując je do podobnych regionów na świecie. Godne wspomnienia były również korzyści płynące ze współpracy potencjalnego inwestora zagranicznego z doradcami z dziedzin księgowości, audytu i podatków znającymi dany rynek krajowy.

 

Broszura prezentująca program konferencji:

https://issuu.com/prysmgroupltd/docs/goingglobal_sg015_de

strona konferencji Going Global Live:

http://www.goinggloballive.co.uk/

wróć