2 listopada 2016

Konferencja poświęcona aktualnym zagadnieniom z rachunkowości i podatków

Jak co roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu zorganizowało w październiku konferencję poświęconą aktualnym zagadnieniom z rachunkowości i podatków pod hasłem „Rachunkowość i podatki spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych”.

Konferencja odbyła się 25 października br. w Centrum Edukacji SKwP w Poznaniu i wzięło w niej udział około 100 osób. Spotkanie poprowadził pan Piotr Hans, biegły rewident i Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Patronat nad konferencją objął Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz –  Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który inaugurował spotkanie odczytem „Firmy rodzinne i ich rachunkowość”. Prof. Gabrusewicz podkreślił złożoność procesu i konieczność poświęcenia znacznego czasu na przeprowadzenie udanej sukcesji firmy rodzinnej.

Dr Marek Wierzbiński, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przybliżył szerokiemu audytorium „Specyfikę rachunkowości spółek komandytowych”. W trakcie swojego wystąpienia dr Wierzbiński wyeksponował zalety tej formy prowadzenia działalności i zwrócił uwagę przede wszystkim na korzyść oddzielenia majątku przedsiębiorstwa od majątku osobistego i rodzinnego.

Praktyczne podejście dotyczące przejścia z uproszczonej ewidencji podatkowej na „pełną księgowość” oraz szczegółowy opis procesu przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową przedstawiła pani Grażyna Filipiak (biegły rewident, doradca podatkowy, Sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP).

Pierwszą część konferencji zakończył pan Wojciech Kaptur będący doradcą podatkowym i radcą prawnym w Kancelarii Prawnej PragmatIQ przybliżając słuchaczom problematykę świadczeń wspólników na rzecz spółek osobowych, w tym zaznaczając aktualne problemy podatkowe tego zagadnienia.

Po krótkiej przerwie drugą część konferencji rozpoczął pan Łukasz Motała (v-ce Prezes Zarządu 4AUDYT sp. z o.o., wykładowca SKwP), który zapoznał zgromadzonych z możliwymi do wykorzystania uproszczeniami w rachunkowości firm rodzinnych. Temat ten został zestawiony z rzeczywistymi problemami, z którymi borykają się małe firmy rodzinne, gdzie wskazano przede wszystkim na częste zmiany w prawie oraz czasochłonną sprawozdawczość statystyczną.

Pan Dariusz Bednarski (biegły rewident, doradca podatkowy oraz lider doradztwa dla firm rodzinnych Grant Thotnton Frąckowiak) zajął się tematyką sukcesji własności w różnych formach prawnych tj. przy prowadzonej działalności gospodarczej, w formie spółki osobowej lub kapitałowej.

Ministerstwo Rozwoju reprezentowała pani Katarzynka Skrzek z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, która przedstawiła zaawansowanie prac nad zmianą ustaw w zakresie sukcesji przedsiębiorstw osób wpisanych do CEIDG. W obecnym stanie prawnym po śmierci przedsiębiorcy nie ma możliwości kontynuacji działalności przez spadkobierców czy następców prawnych.

Na zakończenie konferencji pani Katarzyna Gierczak Grupińska, Prezes Fundacji Firm Rodzinnych oraz współwłaścicielka firmy rodzinnej, przybliżyła wyniki prac prowadzonej fundacji i podkreśliła wzrost znaczenia firm rodzinnych w Polskiej rzeczywistości gospodarczej. Jak wynika z przeprowadzonych w 2014 r. przez PARP i Fundację badań firmy rodzinne stanowią co najmniej 44% wszystkich firm w Polsce. Pani Katarzyna podkreśliła, że w takiej rzeczywistości gospodarczej istotne jest wsparcie firm rodzinnych i tworzenie przestrzeni do wzajemnej wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.

Miłym akcentem dla przybyłych gości i słuchaczy okazało się również losowanie nagród takich jak książki, programy komputerowe oraz laptopy ufundowanych przez sponsorów konferencji (w tym naszą Spółkę), które odbyło się na zamknięcie konferencji poświęconej tematyce firm rodzinnych.

wróć