15 kwietnia 2016

Konferencja zawodowa: „Kreatywność w rachunkowości a wiarygodność sprawozdań finansowych”

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Terenowy w Kaliszu organizują konferencję w dniu 27 kwietnia br. w auli im. Prof. Czesława Glinkowskiego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i udziału w konferencji. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: mail kalisz@skwp.pl , tel: (62)757-33 37, 608-340-348, pisemnie: SKwP OT Kalisz ul. Czaszkowska 1/E.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

 

9:30      Rejestracja uczestników konferencji

 

9:50      Przywitanie uczestników konferencji

 

10:00    Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biegły Rewident, Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

              „Oblicza współczesnej rachunkowości kreatywnej”

 

10:30    Piotr Hans – Biegły Rewident, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

              „Fałszowanie informacji finansowych w Polsce i na świecie”

 

11:00    Doc. dr Jan Frąszczak – Dziekan Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Biegły Sądowy z zakresu księgowości i finansów

              „Ewidencja zdarzeń gospodarczych jako zabezpieczanie interesów podmiotu gospodarczego- analiza przypadków”

 

11:30    Przerwa kawowa

 

11:50    Panel dyskusyjny

              „Kto odpowiada za zwalczanie fałszowania sprawozdań finansowych”

Panel poprowadzi Piotr Hans

 

12:50    Przerwa kawowa

 

13:10      Dr Anna Matuszewska – starszy wykładowca Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

                „Etyka wobec prób wywierania presji”

 

13:40      Bogdan Bartosik – Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego

                „Rachunkowość kreatywna a realizacja obowiązków podatkowych”

 

14:10      Łukasz Motała – v-ce Prezes Zarządu 4Audyt sp. z o.o.,

Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca SKwP

               „Lepiej zapobiegać niż leczyć- dlaczego jednak profilaktyka w rachunkowości nie zawsze jest skuteczna”

 

14:40      Zakończenie konferencji

 

Patronat nad konferencją objęli:

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia    Księgowych w Polsce

Prof. dr inż. Jan Chajda  – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

 

Organizatorzy konferencji :

  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu Oddział Terenowy w Kaliszu

 

  • Wydział Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

Konferencja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku w auli im. Prof. Czesława Glinkowskiego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4

wróć