1 lutego 2015

Łukasz Motała członkiem Rady Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wiceprezes Zarządu 4AUDYT sp. z o. o. objął członkostwo w Radzie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dołączając do grona ekspertów – przedstawicieli praktyki zasiadających w Radzie.

Głównym celem działalności Rady Finansów jest wsparcie Wydziału Ekonomii w podnoszeniu jakości merytorycznej przedmiotów finansowych wykładanych na wszystkich szczeblach studiów. Rada Finansów w szczególności kładzie nacisk na praktyczne elementy kształcenia, uwzględniające potrzeby rynku pracy.

Rada Finansów została powołana 7 listopada 2014 roku jako organ opiniodawczo – doradczy Dziekana Wydziału Ekonomii w ramach współpracy WE z praktykami dziedziny. Działalność Rady obejmuje m.in. opiniowanie zmian w programach nauczania przedmiotów finansowych prowadzonych na WE, opiniowanie programów praktyk i staży studenckich, patronat nad Konkursem Wiedzy o Finansach itp.

12 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne Rady Finansów – gościem specjalnym był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W trakcie inauguracji Dziekan Wydziału Ekonomii prof. Waldemar Czternasty wraz z Przewodniczącym Rady Finansów prof. Alfredem Jancem wręczyli nominacje członkowskie przedstawicielom praktyki –
w tym Łukaszowi Motale.

W skład Rady Finansów wchodzą przedstawiciele praktyki z instytucji finansowych, administracji publicznej, doradztwa finansowego oraz biznesu wraz z przedstawicielami Wydziału Ekonomii.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Rady Finansów oraz śledzenia bieżących inicjatyw.

wróć