4 lutego 2019

Narzędzie do przygotowywania e-sprawozdania dla klientów 4AUDYT

4AUDYT sp. z o.o. wprowadziła ułatwienie dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej.

Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie zasad sporządzania sprawozdań finansowych oferujemy klientom, dla których świadczymy usługi rewizji finansowej oraz usługi pokrewne, proste narzędzie umożliwiające wygenerowanie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wg załącznika nr 1, nr 4 oraz nr 5 do ustawy o rachunkowości, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rozwiązanie to oferujemy podmiotom, z którymi współpracujemy, bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia, tj. w ramach świadczonych przez nas usług rewizji finansowej oraz usług pokrewnych.

Zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania z tego narzędzia.

wróć