30 grudnia 2020

Ostatnia szansa na złożenie oświadczeń do PFR

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tzw. Tarczy Finansowej mają czas na przekazanie wymaganych przez fundusz dokumentów do 31 grudnia 2020 r., w przeciwnym razie mogą stracić dotację.
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z programu Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm, są zobowiązani do dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających, że osoba bądź osoby, które składały w imieniu beneficjenta wniosek o udzielenie subwencji, podpisywały umowę lub składały odwołanie, były uprawnione do reprezentowania podmiotu. Wymóg dotyczący złożenia dokumentów do 31 grudnia 2020 r. wynika z art. 11 regulaminu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm z dn. 28 maja 2020 r. Obowiązek dotyczy wszystkich beneficjentów programu, nie tylko tych wadliwie reprezentowanych.
Większość zobowiązanych przedsiębiorców otrzymała wezwania do dostarczenia odpowiednich dokumentów, wystosowanych przez banki, za pośrednictwem których składali wnioski o przyznanie wsparcia i podpisywali umowy z PRF. Obowiązek złożenia dokumentów do banków nie powinien być lekceważony. W przypadku gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z tego obowiązku, będzie wezwany przez PFR do zwrotu otrzymanego wsparcia.
Wymagane dokumenty zależą w głównej mierze od formy prowadzonej działalności gospodarczej i tego, czy przedsiębiorca był w sposób prawidłowy umocowany do reprezentacji spółki. Zwracamy uwagę na konieczność dokładnego zapoznania się z zapisami regulaminu, umowy subwencji oraz wyjaśnieniami PFR.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu.

wróć