11 października 2019

Po roku fundacje ponownie złożą CIT-8 w wersji papierowej

Wraz z początkiem roku Fiskus utrudnił życie fundacjom i stowarzyszeniom non profit – teraz z powrotem je im ułatwia. Od 25 października br. podatnicy CIT, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku oraz nie zatrudniają żadnych pracowników, jak również zleceniobiorców, będą mogli z powrotem składać roczne zeznania do urzędów skarbowych w postaci papierowej, a nie elektronicznej.

 

Powyższa zmiana w sposobie składania rocznych zeznań dochodowych wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r., uchylającej przepisy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz zmianie niektórych innych ustaw, która czeka na podpis Prezydenta RP oraz publikację w Dzienniku Ustaw. To dobra wiadomość dla ok. 130 tys. podatników CIT, których termin złożenia deklaracji CIT-8 został przesunięty rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 549) do 31 października 2019 r.

Nowelizacja zmienia też zasady sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. wspomniane już fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej).

Od 1 stycznia 2020 r. będą oni zobligowani przesyłać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowe przygotowane elektronicznie, w strukturze logicznej (tj. w formacie XML). Już dziś podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej muszą sporządzać sprawozdania elektroniczne, ale ich forma nie musi być ustrukturyzowana. Dokumenty te mogą być tworzone np. w pliku PDF i przekazywane do urzędu skarbowego np. z wykorzystaniem e-PUAP-u lub na nośniku danych.

Dobra wiadomość jest taka, że fundacje i stowarzyszenia non profit nie będą musiały kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Mogą posłużyć się bezpłatnym profilem zaufanym, który można założyć np. w kilka minut za pomocą bankowości elektronicznej.

wróć