27 lutego 2012

Ranking Audytorów 2012 r.

4AUDYT Sp. z o.o. po raz kolejny znalazła się w gronie największych audytorów wedle rankingu opublikowanego przez Gazetę Giełdy „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitą”. Nasza spółka została wyróżniona jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów, który prócz pozyskiwania klientów z głównego rynku aktywnie działa na rynku New Connect.

4AUDYT Sp. z o.o. zajęła odpowiednio:
7. miejsce pod względem liczby zbadanych spółek notowanych na GPW
10. miejsce pod względem ilości zbadanych podmiotów
18. miejsce w ogólnym rankingu firm audytorskich

W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to awans o 4 miejsca w ogólnej klasyfikacji firm audytorskich, wzrost o 4 pozycje pod względem liczby zbadanych podmiotów oraz aż o 6 miejsc w rankingu dotyczącym ilości zbadanych spółek notowanych  na GPW.

wróć