12 listopada 2013

Realizacja projektu PARP KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy do skorzystania z usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców, współfinansowanej w 70% ze środków Unii Europejskiej.

4AUDYT sp. z o.o. świadczyć będzie usługę skierowaną do mikro- i małych przedsiębiorców w oparciu o umowę zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji finansami przedsiębiorstwa, dla mikro- i małych przedsiębiorców, realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałania 2.2.1.*

Usługi realizowane będą w okresie od 1 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami szczegółowymi na temat usługi.

Załączniki:

Zał. 1 _ Standard usługi

Zał. 2 _ Definicja mikro i makro przedsiębiorstwa

Zał. 3 _ Wytyczne dot. pomocy de minimis

Zał. 4 _ Oświadczenie o możliwości uzyskania pomocy de minimis

Zał. 5 _ Formularz pomocy de minimis

Zał. 6 _ Wzór umowy

Zał. 7 _ Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Zał. 8 _ Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

 

*Usługa skierowana jest do mikro- i małych przedsiębiorstw w rozumieniu Definicji zawartych w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku.

wróć