29 kwietnia 2016

Relacja z konferencji zawodowej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Terenowy w Kaliszu 27 kwietnia br. zorganizowało konferencję pod tytułem „Kreatywna Rachunkowość a wiarygodność sprawozdań finansowych”

Patronat nad konferencją objęli: Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz –  Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz  Prof. dr inż. Jan Chajda – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Prócz powyższych osób aktywny wkład w konferencję wnieśli: Kanclerz PWSZ w Kaliszu Pan Kazimierz Matusiak oraz Dziekan Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu doc. dr Jan Frąszczak, który był również jednym z prelegentów.

W Konferencji wzięło udział niecałe 150 osób, w tym zarówno członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ale także przedstawiciele Sądu, Urzędów Skarbowych, Kancelarii Adwokackich i Radców Prawnych, Doradcy Podatkowi, Biegli Rewidenci, jak również studenci PWSZ w Kaliszu oraz słuchacze kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Kaliszu.

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz inaugurował konferencję wykładem „Oblicza współczesnej rachunkowości kreatywnej”. Prof. Gabrusewicz dokonał podziału na kreatywność pozytywną – dotyczącą umiejętności najkorzystniejszego stosowania alternatywnych rozwiązań w rachunkowości oraz negatywną – oszukańczą, w której przekraczane są dozwolone regulacje i świadomie przedstawia się sytuację finansową firmy inną niż jest ona w rzeczywistości.

Pan Piotr Hans (Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) przedstawił audytorium dane statystyczne dotyczące fałszowania informacji finansowych podmiotów gospodarczych w Polsce i na świecie podając jednocześnie jak ogromne straty finansowe są ponoszone w wyniku dokonywanych fałszerstw.

Etyczną stroną kreatywnej rachunkowości zajęła się w swoim wystąpieniu Pani dr Anna Matuszewska (starszy wykładowca Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu). Zapoznała słuchaczy z najnowszymi wynikami prowadzonych przez siebie badań nad postrzeganiem etyki przez księgowych — członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski oraz przedstawicieli biur rachunkowych.

Przykłady nadużycia kreatywności, prosto z wokandy sądowej przytoczył Dziekan Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu, doc. dr Jan Frąszczak, który przez wiele lat był biegłym sądowym z zakresu finansów i rachunkowości.

Pani Marlena Borowiak (pracownik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu) zajęła się tematyką podatkową kreatywnej rachunkowości – podkreśliła znaczenie instytucji ścigających osoby dokonujące przestępstw podatkowych, a także rolę każdego obywatela w kształtowaniu właściwych postaw, np. poprzez pobieranie paragonów fiskalnych przy każdych transakcjach.   

Pan Łukasz Motała (v-ce Prezes Zarządu 4Audyt Sp. z o.o., członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce, wykładowca SKwP) zaprezentował wybrane aspekty kreatywnej rachunkowości w korporacjach akcentując jednocześnie, że jakość stanowionego prawa w znacznym stopniu determinuje jakość informacji finansowych podmiotów gospodarczych.

Oprócz wspomnianych wyżej wystąpień, odbył się panel dyskusyjny na temat odpowiedzialności za zwalczanie fałszowania sprawozdań finansowych.

Tematyka konferencji okazała się bardzo interesująca, o czym może świadczyć duża liczba uczestników i fakt, że sala była wypełniona do ostatniego wystąpienia. Ożywione dyskusje uczestników, zarówno podczas konferencji jak i również w przerwach spowodowały, że organizatorzy musieli znacznie przedłużyć czas trwania konferencji początkowo przewidziany do godziny 14.40.

Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Urbaniak biegły rewident, Prezes Zarządu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Celem konferencji było ukazanie zagadnień kreatywnej rachunkowości w wielu aspektach. Główna konkluzja sprowadzała się to tego, że Księgowi, mający na co dzień do czynienia z różnymi uwarunkowaniami, powinni dochować zasad etyki zawodowej, bo tylko wówczas dadzą gwarancję należytego wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

wróć