31 sierpnia 2016

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów

Z dniem 28 lipca 2016 r. weszło w życie stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

 

Wydane stanowisko ma na celu rozwiązanie praktycznych problemów każdego etapu inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury, od przygotowania inwentaryzacji poprzez jej przeprowadzenie, rozliczenie i archiwizację dokumentów.

 

Dotyczy ono inwentaryzacji metodą spisu z natury zarówno zapasów własnych, w tym tych, które nie są objęte bieżącą ewidencją księgową, ale są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu lub wytworzenia z jednoczesnym ujęciem w aktywach bilansu stanu tych zapasów ustalonego drogą wyceny spisu z natury, jak i zapasów obcych, pod warunkiem, że podlegają one składowaniu oraz są objęte bieżącą ewidencją księgową.

 

W stanowisku szczegółowo przedstawione zostały kwestie i zalecenia związane z wieloma aspektami inwentaryzacji w jednostkach, w tym w szczególności przedstawia ono:

  • zakres odpowiedzialności kierownika jednostki,
  • harmonogram i częstotliwość przeprowadzania spisu z natury,
  • dobre praktyki w zakresie przygotowania i organizacji spisu z natury,
  • zasady rozliczania i archiwizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią stanowiska, zwłaszcza podmioty przygotowujące się do organizacji spisu z natury zapasów.

 

Z całą treścią stanowiska można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5175930/Dz.Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+28+lipca+2016+r.+-+poz.+55+-

wróć