24 października 2018

The Best Annual Report 2017

Już po raz trzynasty Instytut Rachunkowości i Podatków zaprosił spółki do konkursu ,,The Best Annual Report”, którego partnerem strategicznym jest GPW w Warszawie S.A.
Konkurs „The Best Annual Report” na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rynku kapitałowego. W konkursie uczestniczą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF/MSR. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, domów maklerskich, agencji PR i innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym. W ocenie raportów biorą udział również przedstawiciele mediów i uczelni wyższych.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku oraz kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu, odbyła się 18 października 2018 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W komisji konkursowej zasiadał m.in. Prezes Zarządu spółki 4AUDYT sp. z o.o. – Pan Łukasz Motała. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne, nagrody „The Best Of The Best” oraz nagrody specjalne raportom rocznym następujących spółek (kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe):

 

NAGRODY GŁÓWNE:

W kategorii Przedsiębiorstwa  

I miejsca: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
II miejsca: PGNIG S.A.
III miejsca: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe

I miejsca: PZU S.A.
II miejsca: Bank Pocztowy S.A
III miejsca: Santander Bank Polska S.A.

 

NAGRODY SPECJALNE THE BEST OF THE BEST:

 • PKN Orlen S.A.
 • TAURON Polska Energia S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A. 

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZY RAPORT ONLINE:

 • Przedsiębiorstwa: PKN Orlen S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.

NAGRODY ZA RAPORT ZINTEGROWANY:

 • I nagroda: TAURON Polska Energia S.A.
 • II nagroda: PKN Orlen S.A.
 • III nagroda: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:
 • Przedsiębiorstwa: Ciech S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.
 • Przedsiębiorstwa: PGNiG S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.
 • Przedsiębiorstwa: Orange Polska S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: Santander Bank Polska S.A.
 1. Za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR dla:
 1. Za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego dla:

 

 1. Wyróżnienie za raport roczny w Internecie dla:

 

 • Przedsiębiorstwa: KGHM Polska Miedź S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: ING Bank Śląski S.A.

 

Wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za najlepsze sprawozdanie finansowe w sWIG80 powędrowało do:

 • PHN S.A.

Wyróżnienie ZMID za największy progres w raportowanie marketingowym:

 • Elektrobudowa S.A.

 

NEWCONNECT

W tym roku po raz szósty został zorganizowany konkurs „The Best Annual Report” dla NewConnect.

Kapituła Konkursu przyznała nagrodę główną raportowi rocznemu spółki:

 • Nagroda główna: Photon Energy S.V.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla: Prymus S.A.
 2. Za najlepsze sprawozdanie finansowe dla: Stopklatka S.A.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Partnerami konkursu byli: DM PKO BP, Asseco Poland S.A., Audi Polska, mFinanse S.A., Mazars Audyt Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., S&P Sp. z o.o., Codec Systems Sp. z o.o.

wróć