7 listopada 2019

The Best Annual Report za rok 2018

Już po raz czternasty dla spółek rynku regulowanego oraz siódmy dla rynku NC, Instytut Rachunkowości i Podatków zaprosił spółki do konkursu ,,The Best Annual Report”. Wyniki konkursu ogłoszono 16 października 2019 r. na uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Konkurs „The Best Annual Report” na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń biznesowych. Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

Celem konkursu jest promowanie firm, które sporządzają najlepsze, z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, skonsolidowane raporty roczne, według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek NC)

W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, domów maklerskich, agencji PR i innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym. W ocenie raportów biorą udział również przedstawiciele mediów i uczelni wyższych. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku oraz kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

GPW w Warszawie S.A. jest Partnerem Strategicznym konkursu dla runku regulowanego oraz Patronem Honorowym dla rynku NC.

Gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu, odbyła się 16 października 2019 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W komisji konkursowej zasiadał m.in. Prezes Zarządu spółki 4AUDYT sp. z o.o. – Pan Łukasz Motała. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne, nagrody „The Best Of The Best” oraz nagrody specjalne raportom rocznym następujących spółek (kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe):

 

NAGRODY GŁÓWNE DLA NAJLEPSZYCH RAPORTÓW ROCZNYCH:

W kategorii Przedsiębiorstwa

I miejsca: PGNIG S.A.
II miejsca:  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
III miejsca: Ciech S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe

I miejsca: Santander Bank Polska S.A.
II miejsca: BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
III miejsca: Bank Pekao S.A.

 

NAGRODY SPECJALNE “THE BEST OF THE BEST”, dla podmiotów, które co najmniej trzykrotnie zdobyły najwyższy laur w konkursie:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • PKN Orlen S.A.
 • TAURON Polska Energia S.A.
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • PZU S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZY RAPORT ONLINE:

 • Przedsiębiorstwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.

NAGRODY ZA RAPORT ZINTEGROWANY:

 • I nagroda: TAURON Polska Energia S.A.
 • II nagroda: PKN Orlen S.A.
 • III nagroda: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:
 • Przedsiębiorstwa: Ciech S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.
 1. Wyróżnienie za stały, wysoki poziom jakości sprawozdania z działalności:
 2. Za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR dla:
 • JSW S.A.

 

 • Przedsiębiorstwa: PGNiG S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: BNP Paribas S.A.

 

 1. Wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za największy progres w poprawie jakości sprawozdania finansowego:

 

 • PHN S.A.

 

 1. Za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego dla:

 

 • Przedsiębiorstwa: PGNiG S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: Santander Bank Polska S.A.

 

 1. Wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego:

 

 • Przedsiębiorstwa: TAURON Polska Energia S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: mBank S.A.

 

 1. Wyróżnienie za raport roczny w Internecie dla:
 2. Wyróżnienie za raport zintegrowany
 • Przedsiębiorstwa: PKP Cargo S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.

NEWCONNECT

W tym roku po raz siódmy został zorganizowany konkurs „The Best Annual Report” dla rynku NewConnect.

NAGRODA GŁÓWNA DLA NAJLEPSZEGO RAPORTU ROCZNEGO SPÓŁKI Z NEWCONNECT:

 • Stopklatka S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla: LUG S.A.
 2. Za najlepsze sprawozdanie finansowe dla: BRAND24 S.A.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Patronami Honorowymi konkursu byli: SEG, Związek Banków Polskich, Polska Izba Biegłych Rewidentów, CFA Society Poland.

 

wróć