26 października 2020

The Best Annual Report za rok 2019

Już po raz piętnasty dla spółek rynku regulowanego oraz ósmy dla rynku NC, Instytut Rachunkowości i Podatków zaprosił spółki do konkursu ,,The Best Annual Report”. Wyniki konkursu ogłoszono 15 października 2020 r. na uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Konkurs „The Best Annual Report” na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń biznesowych. Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.
Celem konkursu jest promowanie firm, które sporządzają najlepsze, z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, skonsolidowane raporty roczne, według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek NC)
W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, domów maklerskich, agencji PR i innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym. W ocenie raportów biorą udział również przedstawiciele mediów i uczelni wyższych. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku oraz kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.
GPW w Warszawie S.A. jest Patronem Strategicznym konkursu dla rynku regulowanego oraz Patronem Honorowym dla rynku NC.
Gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu, odbyła się 15 października 2020 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W komisji konkursowej zasiadał m.in. Prezes Zarządu spółki 4AUDYT sp. z o.o. – Pan Łukasz Motała. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne, nagrody „The Best Of The Best” oraz nagrody specjalne raportom rocznym następujących spółek (kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe):

NAGRODY GŁÓWNE DLA NAJLEPSZYCH RAPORTÓW ROCZNYCH:

W kategorii Przedsiębiorstwa

I miejsca: PGNIG S.A.
II miejsca: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
III miejsca: GRUPA AZOTY S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe

I miejsca: Santander Bank Polska S.A.
II miejsca: BNP PARIBAS S.A.
III miejsca: ALIOR Bank S.A.

NAGRODY SPECJALNE “THE BEST OF THE BEST”, dla podmiotów, które co najmniej trzykrotnie zdobyły najwyższy laur w konkursie:
• PKN Orlen S.A.
• TAURON Polska Energia S.A.
• KGHM Polska Miedź S.A.
• PKO Bank Polski S.A.
• mBank S.A.
• ING Bank Śląski S.A.
• PZU S.A.

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZY RAPORT ONLINE:
• Przedsiębiorstwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.

NAGRODY ZA RAPORT ZINTEGROWANY:
• Przedsiębiorstwa: PKN Orlen S.A.
• Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:
• Przedsiębiorstwa: PGNiG S.A.
• Banki i instytucje finansowe: SANTANDER Bank Polska S.A.

2. Za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR dla:
• Przedsiębiorstwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• Banki i instytucje finansowe: PEKAO S.A

3. Wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za największy progres w poprawie jakości sprawozdania finansowego:
• GRUPA Ciech S.A.

4. Wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego:
• Spółka skarbu Państwa: Grupa Azoty S.A.
• Spółka prywatna: Budimex S.A.
• Spółka skarbu Państwa: PKO BP S.A.
• Spółka prywatna: mBank S.A.

5. Wyróżnienie za raport zintegrowany:
• TAURON Polska Energia S.A
• JSW S.A.
• PGNiG S.A.

NEWCONNECT

W tym roku po raz ósmy został zorganizowany konkurs „The Best Annual Report” dla rynku NewConnect.

NAGRODA GŁÓWNA DLA NAJLEPSZEGO RAPORTU ROCZNEGO SPÓŁKI Z NEWCONNECT:
• Photon Energy S.V.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:
1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla: LUG S.A.
2. Za najlepsze sprawozdanie finansowe dla: BRAND24 S.A.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Patronami Honorowymi konkursu byli: Biuro Maklerskie PKO BP, KGHM Metraco S.A. , mLeasing S.A., Mazars Audyt Sp. z o.o., Deloitte, KPMG, S&P Sp. z o.o.

wróć