1 marca 2015

Wspieramy Finansomanię!

4AUDYT ma przyjemność patronować konkursowi Finansomania. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Rada Finansów, jednostka opiniodawcza powołana przy Wydziale Ekonomii UEP, w skład której wchodzą przedstawiciele praktyki – w tym Wiceprezes Zarządu – Łukasz Motała. Konkurs rozpoczyna się 2 marca br.

Organizatorzy Finansomanii stawiają sobie za cel wypromowanie najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w obszarze wiedzy finansowej. Zaś potencjalni pracodawcy, dzięki Konkursowi, mają możliwość zatrudnienia najlepszych Finansomaniaków.

W organizację przedsięwzięcia, poza Radą Finansów, włączyły się studenckie koła naukowe reprezentujące Katedry Wydziału Ekonomii: SKN Bankowości (Katedra Bankowości), SKN Pecunia Moderna (Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej), SKN Premium (Katedra Ubezpieczeń), SKN TAX (Katedra Finansów Publicznych). Koordynatorem wydarzenia jest
dr Tomasz Gabrusewicz.

Konkurs składa się z trzech etapów, a pierwszy z nich rozpoczyna się już 2 marca br. Zakres tematyczny pytań konkursowych obejmuje dziedziny Finansów, Rachunkowości, Ubezpieczeń
i Bankowości. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu:

http://finansomania.ue.poznan.pl/

https://www.facebook.com/konkursfinansomania

4AUDYT nie po raz pierwszy angażuje się w inicjatywy naukowe Wydziału Ekonomii UEP. Od października zeszłego roku sprawujemy patronat merytoryczny nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Pecunia Moderna. Od grudnia zeszłego roku Łukasz Motała, Wiceprezes Zarządu 4AUDYT zasiada w Radzie Finansów WE.

wróć