30 marca 2022

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych

1 stycznia 2022 r. weszła w życie m.in. nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadzająca duże ułatwienia w podpisywaniu przez członków zarządu spółek kapitałowych dokumentów finansowych, w tym sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Elektroniczne podpisanie sprawozdania finansowego wymagane jest tylko przez jednego członka zarządu wraz z osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych pod dwoma warunkami:

– złożenie przez pozostałych członków zarządu pisemnego (papierowego) lub elektronicznego oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymogi przewidziane w ustawie;

– wskazanie w oświadczeniu daty i godziny podpisania sprawozdania przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Oświadczenie należy złożyć łącznie ze sprawozdaniem finansowym w KRS.

 

Warto tutaj dodać, że w związku z trwającym okresem pandemicznym nastąpiła zmiana niektórych terminów sprawozdawczych wg tabeli poniżej:

wróć