vergleichen Sie Avodart Finasterid €103.56
Krzysztof Pierścionek

Krzysztof Pierścionek

Wiceprezes Zarządu | Biegły rewident
krzysztof.pierscionek@4audyt.pl

Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych, wycenach portfeli wierzytelności, przygotowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych. Doradca przy transakcjach przejęć. Doświadczenie zawodowe nabył badając sprawozdania finansowe oraz pełniąc funkcję głównego księgowego spółek notowanych na GPW. Nadzorował sporządzanie sprawozdań finansowych według MSR/MSSF przez podmioty krajowe i zagraniczne. Uczestniczył w procesach budowania modeli zarządzania ryzykiem podatkowym. Przed 4AUDYT Sp. z o.o. związany z BDO Polska sp. z o. o., Impel S. A. oraz Getin International S.A.

Wybrane doświadczenie: Grupa Kapitałowa ZPC OTMUCHÓW S.A., SMS HOLDING S. A., DORADCY24 S. A., Grupa Kapitałowa IMPEL S.A.