propecia Wirksamkeit über 50 €133.53
Łukasz Motała

Łukasz Motała

Prezes Zarządu | Biegły rewident
lukasz.motala@4audyt.pl

Podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych, odpowiada za kontakty z klientem, planowanie projektu, kierowanie pracą zespołu oraz opracowywanie dokumentów końcowych. Absolwent kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Specjalista z zakresu połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF), sporządzania prospektów emisyjnych oraz przygotowania dokumentów informacyjnych na alternatywny system obrotu NewConnect.
Wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, były pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych jako główny księgowy lub dyrektor finansowy.
Biegłe włada językiem angielskim.