wo wirkt Finasterid €84.98
Magdalena Szostak

Magdalena Szostak

Menadżer | Biegły rewident
magdalena.szostak@4audyt.pl

Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem. Podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usług bieżącego doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania ekspertyz i opinii podatkowych oraz ekonomiczno-finansowych.

Od 2007 roku aktywnie uczestniczy w projektach Due Dilligence, w badaniach sprawozdań finansowych, badaniach planów przekształceń, audytach wykorzystania środków unijnych oraz audytach podatkowych. Absolwentka studiów doktoranckich na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych: „Podatki i skarbowość” oraz „Analiza ekonomiczna i controling”.

Wybrane doświadczenie: Grupa Kapitałowa 4FUN MEDIA S.A., Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A., Mebelplast S.A., Pani Teresa Medica S.A., Grodno S.A., SAKANA S.A., HG Poland sp. z o.o., Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Linklaters Poland Sp. z o.o.