Marcin Góra

Marcin Góra

Wiceprezes Zarządu | Biegły rewident
marcin.gora@4audyt.pl

Odpowiada za kierowanie pracą zespołu. Bierze udział w planowaniu prac oraz opracowuje dokumenty końcowe. Specjalista z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, sporządzania części finansowej prospektów emisyjnych oraz dokumentów informacyjnych na NewConnect. Doświadczenie zawodowe nabywał podczas wieloletniej pracy w HLBM2Audyt sp. z o. o., HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o. o., Pietrzak sp. z o. o. oraz w BDO Polska sp. z o. o.

Wybrane doświadczenie: Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso,Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring, Skreamers S. A., SARE S. A., Alumast S. A., Baupol sp. z o. o., Gallup Polska sp. z o. o., GC Investment S. A., Olson S.A., Szpitale Polskie S. A.