Finasterid ph eur Monographie €91.46
Marta Baranowska

Marta Baranowska

Menadżer | Biegły rewident
marta.baranowska@4audyt.pl

Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty
z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usług bieżącego doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania ekspertyz i opinii podatkowych oraz ekonomiczno-finansowych.

Jest przedstawicielem firmy 4AUDYT sp. z o. o. kontaktującym się
z siecią TGS. Odpowiedzialna za kwestie merytoryczne
i organizacyjne oraz współpracę z firmami audytorskimi zrzeszonymi w TGS Global Od 2011 roku aktywnie uczestniczy w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzaniu prospektów emisyjnych. Brała udział w projektach IPO oraz projektach NewConnect. Specjalizuje się w badaniach funduszy inwestycyjnych. Absolwentka na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego w Poznaniu.

STUDIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIA
TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Biegłe włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

Wybrane doświadczenie: METPOL sp. z o.o., ROSA-BUD S.A., KREZUS S.A., Delko S.A., IZNS Iława S.A., Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., BRUKER POLSKA sp. z o.o., BROKELMANN BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ sp. z o.o.