propecia hr €17.63
Paweł Przybysz

Paweł Przybysz

Wiceprezes Zarządu | Biegły rewident
pawel.przybysz@4audyt.pl

Biegły rewident posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów o zróżnicowanych formach organizacyjnych, reprezentujących różnorodnie branże. W pracy audytorskiej wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, co daje możliwość  kompleksowej identyfikacji ryzyka podatkowego oraz pozwala na budowę zindywidualizowanych strategii optymalizacyjnych, wspomagających efektywność prowadzonej działalności biznesowej. Ekspert w zakresie rachunkowości sieci handlowych.

Wybrane doświadczenie: Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Teatr Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Aeon International (Europe) Sp. z o.o., Aztec International S.A., Dutchmed PL Sp. z o.o., Maw Telecom International S.A., Piotr i Paweł PLUS Sp. z o.o., Zachodnia Korporacja Finansowa S.A., BB Development, SANO Sp. z o. o.