bulk-Finasterid-Pulver €31.84
Piotr Bałaban

Piotr Bałaban

Menadżer | Biegły rewident
piotr.balaban@4audyt.pl

Odpowiada za kierowanie pracą zespołu. Bierze udział w planowaniu prac oraz opracowuje dokumenty końcowe. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w audycie. Specjalizuje się w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzaniu prospektów emisyjnych. Brał udział w projektach IPO oraz projektach NewConnect.

Wybrane doświadczenie: Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso, Grupa Kapitałowa Skotan, Grupa Kapitałowa Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Grupa Kapitałowa Zakłady Lentex, Grupa Kapitałowa Echo Investment, Grupa Kapitałowa GC Investment, Zakłady Mięsne Madej & Wróbel Sp. z o.o., Plasma System S.A.