Nasz zespół

Zapraszamy do kontaktu

Łukasz Motała

Prezes Zarządu | Biegły rewident
lukasz.motala@4audyt.pl
Zapraszamy do kontaktu

Paweł Przybysz

Wiceprezes Zarządu | Biegły rewident
pawel.przybysz@4audyt.pl
Zapraszamy do kontaktu

Marcin Góra

Wiceprezes Zarządu | Biegły rewident
marcin.gora@4audyt.pl
Zapraszamy do kontaktu

Piotr Bałaban

Menadżer | Biegły rewident
piotr.balaban@4audyt.pl
Zapraszamy do kontaktu

Krzysztof Pierścionek

Wiceprezes Zarządu | Biegły rewident
krzysztof.pierscionek@4audyt.pl
Zapraszamy do kontaktu

Marta Baranowska

Menadżer | Biegły rewident
marta.baranowska@4audyt.pl