finasterid Dosis Haar €98.78

Audyt finansowy

  • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
    sporządzonych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych
    oraz dokumentów rejestracyjnych
  • Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz innych sprawozdań
    wynikających z kodeksu spółek handlowych
  • Audyt projektów unijnych