wie lange man Propecia bemerkt €115.12

Doradztwo podatkowe i rachunkowe

  • Bieżące doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków
  • Opracowanie strategii i optymalizacji podatkowych
  • Postępowania podatkowe
  • Sporządzanie dokumentacji podatkowych i cen transferowych
  • Wdrażanie standardów rachunkowości, w tym MSSF
  • Przygotowanie i weryfikacja zasad (polityki) rachunkowości
  • Wdrażanie systemów finansowo-księgowych