Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  O nas

  Tworzymy profesjonalny zespół biegłych rewidentów, którzy swoje doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w branży audytorskiej a także pełniąc funkcje dyrektorów finansowych i kierowników jednostek.

  Nasz podmiot został wpisany na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 3363. Tworzymy profesjonalny zespół biegłych rewidentów, którzy swoje doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w branży audytorskiej a także pełniąc funkcje dyrektorów finansowych i kierowników jednostek.

  Posiadamy bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność w różnych formach i reprezentujących różne branże. Naszą wiedzę zdobywaliśmy również prowadząc projekty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw – zarówno w sferze ekonomicznej, prawnej, kadrowej i organizacyjnej. Posiadamy kompetencje z zakresu wszelkich usług audytorskich – w tym w szczególności upubliczniania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku alternatywnym NewConnect. Świadczymy nasze usługi według zasad polskiego prawa bilansowego, jak również według standardów międzynarodowych: MSR/MSSF, US GAAP, HB II.

  Nasza misja

  Naszą misją jest dostarczanie Klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków podatkowych

  Koncentrujemy się na kompleksowej współpracy z Państwem, jako naszymi Klientami, poprzez skupienie się na celu, jaki Państwo zamierzacie osiągnąć. Taki sposób działania pozwala nam na zrozumienie rzeczywistych potrzeb Państwa firmy, zaoferowanie optymalnego zakresu usług oraz ich realizacji, zapewniającej wzrost bezpieczeństwa finansowego i podniesienie skuteczności działania Państwa przedsiębiorstwa.

  Wykonywana przez nas praca stanowi dla nas źródło satysfakcji. Chcielibyśmy mieć możliwość czerpania jej także ze współpracy z Państwem, mając nadzieję na osiągnięcie poczucia sukcesu przez obie strony.