auswirkungen des Absetzens von Propecia €80.47

O nas

Nasza firma została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363. Tworzymy profesjonalny zespół biegłych rewidentów, którzy swoje doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w branży audytorskiej a także pełniąc funkcje dyrektorów finansowych i kierowników jednostek.

Tworzymy profesjonalny zespół biegłych rewidentów, którzy swoje doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w branży audytorskiej a także pełniąc funkcje dyrektorów finansowych i kierowników jednostek.

Posiadamy bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność w różnych formach i reprezentujących różne branże. Naszą wiedzę zdobywaliśmy również prowadząc projekty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw – zarówno w sferze ekonomicznej, prawnej, kadrowej i organizacyjnej. Posiadamy kompetencje z zakresu wszelkich usług audytorskich – w tym w szczególności upubliczniania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku alternatywnym NewConnect. Świadczymy nasze usługi według zasad polskiego prawa bilansowego, jak również według standardów międzynarodowych: MSR/MSSF, US GAAP, HB II.

Misja

Nasz misją jest dostarczanie Klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków podatkowych

Koncentrujemy się na kompleksowej współpracy z Państwem, jako naszymi Klientami, poprzez skupienie się na celu, jaki Państwo zamierzacie osiągnąć. Taki sposób działania pozwala nam na zrozumienie rzeczywistych potrzeb Państwa firmy, zaoferowanie optymalnego zakresu usług oraz ich realizacji, zapewniającej wzrost bezpieczeństwa finansowego i podniesienie skuteczności działania Państwa przedsiębiorstwa.

Wykonywana przez nas praca stanowi dla nas źródło satysfakcji. Chcielibyśmy mieć możliwość czerpania jej także ze współpracy z Państwem, mając nadzieję na osiągnięcie poczucia sukcesu przez obie strony.