Wiedza

Prezentacje

Przygotowanie spółki do obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości
Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną
Konferencja Organów Ścigania – Mińsk 2010

Akty prawne

Zmiany legislacyjne w zakresie cen transferowych

18 grudnia br. Ministerstwo Finansów ogłosiło zmiany dotyczące cen transferowych mające wejść w życie po 2015 roku.

W swoim komunikacie, Minister Finansów zwrócił uwagę na następujące zmiany:

1) w związku z narastaniem liczby transakcji, w wyniku których budżet państwa ponosi straty, kontrole cen transferowych będą priorytetem organów administracji skarbowej;

2) zgodnie z art 81 par. 1 Ordynacji przedsiębiorstwa mogą korygować deklaracje (bez podawania przyczyny). Dla takich firm prawo przewiduje „bonus” – jeśli samodzielnie złożą one korekty, zapłacą o połowę mniej odsetek;

3) z uwagi na praktykę dokonywania transferów w ostatnich dniach roku kalendarzowego po to, aby zmniejszyć wykazywany dochód, Ministerstwo Finansów rekomenduje odstąpienie od takich działań w ostatnich dniach grudnia 2015, bowiem w drugim kwartale 2016 takie operacje będą zbadane.

Pełna treść komunikatu znajduje się pod następującym adresem:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ceny-transferowe-zamierzenia-ministerstwa-finansow-na-rok-2016

Krajowy Standard Rachunkowości nr 6
Krajowy Standard Rachunkowości nr 9

Wzory do pobrania

Podmiot duży – jednostkowe sprawozdanie finansowe (zip)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (zip)
Podmiot mały – jednostkowe sprawozdanie finansowe (rar)

Publikacje

Sprawozdanie finansowe według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
Przejście na MSSF – Najważniesze zagadnienia
Aspekty prawno-podatkowe zmiany formy prawnej (przekształcenia jednostki w spółkę akcyjną)
Ogólna charakterystyka krajowych standardów rachunkowości
Prospekt emisyjny – zasady sporządzania i regulacje prawne
Wycena przedsiębiorstwa – najistotniejsze czynniki wpływające na wartość spółki w metodzie dcf
Wybór doradcy w procesie upublicznienia spółki

    Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/loop-news.php on line 22

    Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/loop-news.php on line 29