Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Marcin Leśniewski

  Senior w dziale audytu marcin.lesniewski@4audyt.pl
  Marcin Leśniewski

  Odpowiada za plan projektu, koordynuje prace zespołu, kontakty z klientem. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych oraz opracowuje dokumenty końcowe.

  Od 2017 roku aktywnie uczestniczy w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badaniu planów połączeń oraz due dilligence. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów o zróżnicowanych formach organizacyjnych, reprezentujących różnorodne branże.

  Absolwent studiów licencjackich na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz magisterskich na wydziale Zarządzenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  Wybrane doświadczenie: grupa kapitałowa Agrobex sp. z o.o., Forbet Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o., Targi Lublin S.A., Albeco sp. z o.o., VECTOR SYNERGY sp. z o.o.; Power Engineering Transformatory sp. z o.o., POZKRONE S.A., They.pl sp. z o.o., LAURELLA sp. z o.o., Highway Automotive sp. z o.o.

  Specjalizacje