Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.
  <

  Przedłużenie terminów złożenia zeznań CIT do końca czerwca 2023


  Dnia 22 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie przedłużające termin złożenia zeznania CIT-8, CIT-8E a także innych zeznań oraz realizacji obowiązków z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

  Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 530) przedłużono do 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, czyli CIT-8 z załącznikami, jeżeli wystąpi obowiązek ich dołączenia do zeznania głównego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku

  ‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.; dalej: ustawa o CIT).

  Ponadto, do 30 czerwca przedłużono również termin:

  • określony w art. 28r ust. 1 ustawie o CIT, a zatem termin do złożenia deklaracji o wysokości dochodu (CIT-8E) osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. (dotyczący to podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek czyli tzw. CIT Estońskim);
  • do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy o CIT (mowa o obowiązkach podatnika wybierającego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek), jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r.;
  • określony w art. 28 ust. 1 ustawy o CIT, czyli do złożenia informacji określonej w tym przepisie (CIT-8ST) według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

  Z treścią wskazanego powyżej rozporządzenia możecie zapoznać się Państwo pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000053001.pdf

  Zobacz również


  Unikalne w skali kraju spotkanie przedstawicieli trzech zawodów skupionych wokół podatków i rachunkowości

  Unikalne w skali kraju spotkanie przedstawicieli trzech zawodów skupionych wokół podatków i rachunkowości

  Pan Łukasz Motała, Prezes Zarządu spółki 4Audyt sp. z o.o. w gronie cenionych znawców zawodu biegłego rewidenta, którzy dyskutowali nad kształtem i kondycją zawodu biegłego rewidenta oraz rolą samorządu zawodowego audytorów.


  Ranking Audytorów 2023 r.

  Ranking Audytorów 2023 r.

  4AUDYT sp. z o.o. w gronie największych audytorów dorocznego rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.


  UE osiąga porozumienie w sprawie pionierskich ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

  UE osiąga porozumienie w sprawie pionierskich ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

  Negocjatorzy z Rady i Parlamentu Europejskiego dokonali osiągnięcia, osiągając tymczasowe porozumienie polityczne w sprawie ustanowienia pierwszych na szczeblu UE ram certyfikacji w zakresie trwałego usuwania dwutlenku węgla, uprawy dwutlenku węgla i składowania dwutlenku węgla w produktach.


  Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

  Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę.