Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  TGS 4FINANCE

  4Finance świadczy kompleksowe usługi doradcze wspierające podstawowy cel działania każdego podmiotu gospodarczego jakim jest wzrost jego wartości.

  Kompleksowe usługi doradcze wspierające wzrost.

  Współpracujemy z naszymi Klientami na partnerskich zasadach, tak aby w oparciu o relacje zaoferować optymalny zakres usług.

  Proponujemy Państwu rozwiązania budujące wartość firmy poprzez efektywne zarządzanie finansami, wczesną identyfikację ryzyk biznesowych oraz opracowanie zindywidualizowanych rozwiązań. Wyceniamy profesjonalnie każdy element biznesu. Wykonywana przez nas praca stanowi dla nas źródło satysfakcji. Chcielibyśmy mieć możliwość czerpania jej także ze współpracy z Państwem, mając nadzieję na osiągnięcie poczucia sukcesu przez obie strony.

  Zespół