Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Audyt finansowy

  Tworzymy profesjonalny zespół biegłych rewidentów, którzy swoje doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w branży audytorskiej a także pełniąc funkcje dyrektorów finansowych i kierowników jednostek.

  • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych
  • Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz innych sprawozdań wynikających z kodeksu spółek handlowych
  • Audyt projektów unijnych

  Zapraszamy do kontaktu