Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Doradztwo podatkowe i rachunkowe

  • Bieżące doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków
  • Opracowanie strategii i optymalizacji podatkowych
  • Postępowania podatkowe
  • Sporządzanie dokumentacji podatkowych i cen transferowych
  • Wdrażanie standardów rachunkowości, w tym MSSF
  • Przygotowanie i weryfikacja zasad (polityki) rachunkowości
  • Wdrażanie systemów finansowo-księgowych

  Zapraszamy do kontaktu