Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Karol Kowalski

  Senior w dziale audytu karol.kowalski@4audyt.pl
  Karol Kowalski

  Odpowiada za plan oraz realizację projektów, koordynowanie pracy zespołu a także utrzymywanie kontaktów z klientem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych oraz opracowywanie dokumentów końcowych.

  Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych „Zintegrowane Systemy Informatyczne SAP” w Wyższej Szkole Bankowe w Poznaniu. 

  Zdobył doświadczenie w obszarze badania sprawozdań finansowych podmiotów o zróżnicowanych formach organizacyjnych, badania planów połączeń. Ma również praktyczne umiejętności w prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania analiz finansowych. Brał udział w projektach NewConnect. 

  Włada językiem angielskim.

  Wybrane doświadczenie: grupa kapitałowa Szynaka Meble sp. z o.o., grupa kapitałowa Agrobex sp. z o.o., Fabryka Mebli „Szynaka” sp. z o.o., PID Polska sp. z o.o., ISMA Controlli Poland S.A., Neptis S.A., Akant sp. z o.o., Albeco sp. z o.o.

  Specjalizacje