Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Rozwiązania aktuarialne

  Oferujemy:

  • wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe,
  • wyceny rezerw na odprawy emerytalne,
  • wyceny rezerw na odprawy pośmiertne,
  • wyceny rezerw na odprawy rentowe,
  • wyceny rezerw na dodatki stażowe,
  • wyceny rezerw na deputaty węglowe,
  • wyceny rezerw na niewykorzystane urlopy,
  • wyceny rezerw na świadczenia dla emerytów i rencistów, gdy płatnikiem jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • wyceny rezerw na inne świadczenia wynikające z uregulowań wewnętrznych, takich jak układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, pracy

  Zapraszamy do kontaktu