Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Agnieszka Kominiarek

  Dyrektor Biura; Członek Zarządu; Specjalistka ds. kadr i płac agnieszka.kominiarek@4audyt.pl
  Agnieszka Kominiarek

  Dyrektor biura 4Audyt sp. z o.o.
  Członek Zarządu TGS4 Finance sp. z o.o.
  Specjalista ds. kadr i płac

  Odpowiada za zaplanowanie projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Bierze udział w planowaniu prac oraz opracowuje dokumenty końcowe. 

  Dyrektor biura firmy audytorskiej, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji pracy, prowadzeniu biura, działań HR oraz sprawozdawczości. W codziennej pracy poszerzyła swój warsztat pracy o zakres księgowości oraz zagadnień z dziedziny kadr i płac. Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu oraz szkoleń księgowo – kadrowych w SKwP. 

  Specjalistka z zakresu kadr i płac. Brała udział w audytach kadrowych pośredników pracy na temat przestrzegania prawa pracy oraz minimalnych warunków zatrudnienia dla pracowników. Prowadzi firmy o różnym profilu od kilku do kilkuset zatrudnionych pracowników i wielu tytułach do ubezpieczeń. 

  Agnieszka jest optymistką. Cechuje się skrupulatnością i ciągłym dążeniem do rozwoju własnego i prowadzonych przez siebie spółek. Szuka rozwiązań, a nie problemów. Celem jej pracy jest zaufanie i satysfakcja klienta. Z przyjemnością wesprze Państwa w rozwiązywaniu trudności oraz efektywnej pracy.

  Specjalizacje