Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Zarządzanie strategiczne

  Opracowujemy strategie rozwoju, strategie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

  Strategie budujemy w bezpośredniej współpracy z zarządzającymi podmiotów.
  Nasze prace obejmują m.in.:
  • Analiza stanu i perspektyw firmy
  • Wyznaczenie celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych firmy
  • Analiza rynku
  • Strategia marketingową
  • Strategia zarządzania kapitałem obrotowym
  • Strategia zarządzania kapitałem materialnym i społecznym
  • Ocena finansowa proponowanej strategii
  • Analiza ryzyka wdrażanej strategii

  Zapraszamy do kontaktu