Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Daria Gajewska

  Daria Gajewska

  Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Od 2012 roku aktywnie uczestniczy w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek produkcyjnych i handlowych, spółek z branży gamingowej oraz uczelni wyższych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność „Rachunkowość i audyt finansowy” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Wybrane doświadczenie: Grupa Kapitałowa PLAYWAY S.A., Grupa Kapitałowa ULTIMATE GAMES S.A., Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A., PGS SOFTWARE S.A., BIBUS MENOS Sp. z o.o., DUTCHMED PL Sp. z o.o., MOODO URBAN FASHION MODE – SZYSZKO SP.K.., EGNYTE POLAND Sp. z o.o., BMK EUROPE S.A., KLINGENBURG INTERNATIONAL sp. z o. o. UNIWERSYTET WSB MERITO W GDAŃSKU, UNIWERSYTET WSB MERITO W TORUNIU, UNIWERSYTET WSB MERITO W POZNANIU, UNIWERSYTET WSB MERITO W WARSZAWIE.

  Specjalizacje