Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Doradztwo transakcyjne

  Doradztwo w zakresie planowania, przygotowania i efektywnego przeprowadzania transakcji fuzji, przejęcia lub sprzedaży.

  Nastawiając się na maksymalizację wartości posiadanych aktywów dynamicznie rozwijające się firmy trafiają na problem wyboru odpowiedniego źródła finansowania oraz jego późniejszego pozyskania na atrakcyjnych warunkach.

  Pomagamy naszym Klientom w podejmowaniu i realizacji strategicznych decyzji dotyczących długofalowego rozwoju ich przedsiębiorstw.

  Oferujemy doradztwo zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej:

  • Poszukiwanie inwestorów
  • Due diligence
  • Identyfikacja ryzyk transakcji
  • Wyznaczenie optymalnego modelu transakcji
  • Określenie ceny kupna/sprzedaży
  • Negocjacja umów kupna/sprzedaży udziałów/akcji
  • Pomoc w pozyskaniu finansowania transakcji

  Zapraszamy do kontaktu