Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Kornelia Grduszak

  Konsultantka Podatkowa kornelia.grduszak@4audyt.pl
  Kornelia Grduszak

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie cen transferowych oraz podatków. 

  Kompleksowo wspiera Klientów w świadomym zarządzaniu cenami transferowymi m.in. w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, przeprowadzania audytu w zakresie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z dziedziny cen transferowych oraz sporządzania polityki oraz dokumentacji cen transferowych wraz z analizą porównawczą.

  Posiada doświadczenie w zakresie cen transferowych w projektach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. 

  Wspiera Zespół podatkowy udzielając konsultacji podatkowych. Dokonuje szczegółowej analizy każdej powierzonej sprawy podatkowej, przeglądu oraz analiz rozliczeń podatkowych. Uczestnicy w projektach due dilligence oraz sporządza wnioski o interpretacje indywidualne.

  Włada językiem angielskim.

  Specjalizacje