Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Bieżące doradztwo podatkowe

  Bieżące doradztwo podatkowe świadczone jest przez doradców podatkowych oraz ekspertów specjalizujących się w zakresie prawa podatkowego. Forma świadczonej usługi jest każdorazowo dostosowana do potrzeb Klienta. W ramach bieżącego doradztwa podatkowego Klienci uzyskują szybką oraz zwięzła odpowiedź na zadane przez Nich pytania dotyczące skutków podatkowych bieżących oraz planowanych działań biznesowych.

   

  Bieżące doradztwo podatkowe świadczone jest w formie ustnej lub pisemnej, przy wykorzystaniu jednej z następujących środków przekazu:

  • konsultacje telefoniczne w sprawach dotyczących prawa podatkowego związanego z bieżącą oraz planowaną działalnością,
  • udzielanie odpowiedzi na pytanie zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • indywidualne spotkania z Klientami w jego siedzibie lub/i w siedzibie spółki 4TAX GROUP,
  • wsparcie merytoryczne w zakresie uzyskania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego oraz sporządzenie wniosków o ich wydanie,
  • weryfikacja umów handlowych, porozumień oraz innych dokumentów prawnych pod względem ich skutków podatkowych.

  Usługa bieżącego doradztwa podatkowego realizowana jest w oparciu o stałą umowę o współpracy lub na podstawię odrębnego zlecenia Klienta. Stała umowa o współpracy zazwyczaj rozliczana jest w formie ryczałtu miesięcznego z uwzględnieniem faktycznie wykorzystanych dla Klienta godzin w danym okresie rozliczeniowym. Umowa taka może zostać również zawarta na innych warunkach odzwierciedlających indywidualne potrzeby naszych Klientów.

  Usługa może być realizowana również w oparciu o indywidualne, odrębne zlecenie Klienta. W takim przypadku warunki współpracy uzgadniane są indywidulanie dla każdego zlecenia. Wycena usługi o charakterze jednorazowym dokonywana jest na podstawie analizy stanu faktycznego oraz udostępnionych dokumentów.

  Wybór jednej z formy współpracy najlepiej odpowiadającej oczekiwaniom pozostawiamy naszym Klientom.

  Zapraszamy do kontaktu