Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Piotr Bałaban

  Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident piotr.balaban@4audyt.pl
  Piotr Bałaban

  Odpowiada za zaplanowanie projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Bierze udział w realizacji projektu oraz opracowuje dokumenty końcowe.

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w audycie. Specjalizuje się w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Brał udział w projektach IPO oraz projektach NewConnect.

  Wybrane doświadczenie: Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso, Grupa Kapitałowa WASKO, Extral sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Maxcom S.A., Takt sp. z o.o., COIG S.A., Incuvo S.A., Zepter International Poland sp. z o.o., Tauron Inwestycje sp. z o.o.,  SHL Production sp. z o.o.

  Specjalizacje