Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Prywatyzacja

  Oferujemy przeprowadzenie i obsługę procesów prywatyzacyjnych. Dzielimy nasze prace na dwa etapy.

  Pierwszy dotyczy analizy prywatyzowanej spółki, która składa się z analizy sytuacji prawnej, analizy obowiązków wynikających z tytułu przepisów o ochronie zabytków i środowiska, analizy finansowej, analizy stanu i perspektyw rozwoju spółki, wyceny spółki oraz opracowanie strategii prywatyzacji.Pierwsza faza procesu prywatyzacyjnego kończy się opracowaniem memorandum informacyjnego, które jest bazowym dokumentem przy kontakcie i negocjacjach z potencjalnymi inwestorami.

  Drugi etap obejmuje obsługę doradczo procesu sprzedaży akcji/udziałów spółki. Czynności obejmują między innymi zebranie ofert od potencjalnych inwestorów, uczestnictwo w negocjacjach/rokowaniach oraz pomoc prawna przy stworzenie umowy kupna/sprzedaży.

  Doradztwo obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • przygotowanie analiz przedprywatyzacyjnych, strategii prywatyzacji, memorandów informacyjnych
  • obsługa doradcza procesu zbycia akcji/udziałów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach
  • nadzór i koordynowanie prac podwykonawców
  • doradztwo w fazie posttransakcyjnej

  Zapraszamy do kontaktu