Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  IPO

  Oferujemy kompleksowe doradztwo związane z procesem upublicznienia firmy. Decyzja o wprowadzeniu spółki do obrotu publicznego jest jedną z najistotniejszych w historii firmy.

  Upublicznienie Spółki umożliwia:

  • możliwość pozyskania kapitału na dalszy rozwój
  • możliwość wyjścia z inwestycji dla dotychczasowych właścicieli
  • możliwość obiektywnej wyceny akcji

  Nasze prace obejmują:

  • przygotowanie optymalnej struktury emisji i oferty,
  • opracowanie harmonogramu działań poprzedzających emisję,
  • doradztwo w zakresie wyboru innych doradców: doradcy prawnego, biegłego rewidenta, oferującego, agencji PR i IR, agenta bądź sponsora emisji a także innych podmiotów uczestniczących w procesie upublicznienia
  • doradztwo prane związane z emisją i ofertą oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu
  • pełnienie funkcji Doradcy Finansowego w procesie oferty publicznej – przygotowanie części Prospektu Emisyjnego we współpracy z Emitentem,
  • udział w spotkaniach z inwestorami,
  • przygotowanie dokumentów wymaganych przez instytucje KNF, KDPW, GPW,
  • nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych.

  Zapraszamy do kontaktu