Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Restrukturyzacja

  Restrukturyzacja obejmuje wiele powiązanych procesów powodujących zazwyczaj zmianę zakresu działania przedsiębiorstwa, jego struktury kapitałowej, czy organizacji wewnętrznej, a czasem także struktury własnościowej.

  Efektem procesu restrukturyzacji może mogą być zdecydowane korzyści oraz zmiany w formule działania.

  Proponujemy:

  • usprawnienie procesów w sferze zarządzania,
  • poprawa elastyczności funkcjonowania,
  • stabilizacja przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie wiarygodności rynkowej,
  • przeformułowanie struktury organizacyjnej
  • zmiany w portfelu produktów firmy
  • wdrożenie motywacyjnych systemów wynagradzania
  • zmianę struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
  • zmniejszenie zbędnego majątku trwałego poprzez procesy bezinwestycyjne
  • outsourcing i optymalizację funkcji pomocniczych firmy
  • zmiany formy prawnej działalności

  Zapraszamy do kontaktu